Kehä I Leppävaarassa

Valmistunut

Kehä I ja Turunväylää uudistettiin vuosina 2008–2011 Espoon Leppävaaran kohdalla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä liikenteen sujuvuutta, alueen viihtyisyyttä ja yhtenäistää  kaupunkirakennetta.

Yhteystiedot

Liikenteen asiakaspalvelu

  • p. 0295 020 600
  • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Kehä I Leppävaarassa

Kehä I ja Turunväylää uudistettiin vuosina 2008–2011 Espoon Leppävaaran kohdalla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä liikenteen sujuvuutta, alueen viihtyisyyttä ja yhtenäistää kaupunkirakennetta.

$curSection.smallImageAltText.data

Kehä I on pääkaupunkiseudun vilkkaimpia teitä: Leppävaaransuoralla kulkee joka päivä 77 000 ajoneuvoa, Vallikalliossa lähes 70 000 ajoneuvoa ja kehää risteävällä Turunväylällä 68 000 ajoneuvoa.

Hankkeessa Kehä I:lle lisättiin kolmannet kaistat Turuntieltä Helsingin rajalle sekä Turunväylälle.

• Turunväylän ja Kehä I:n liittävää Leppävaaransolmun eritasoliittymää parannettiin uusilla ramppijärjestelyillä.
• Rantaradan pohjoispuolella Kehä I:lle rakennettiin Puustellinmäen alittava Mestarintunneli, joka on kokonaispituudeltaan noin 0,5 km. Kehän liikennealue vapautui tunnelin myötä uuden maankäytön tarpeisiin.
• Vallikallion liikennevaloliittymät korvattiin uudella Mestarinsolmun eritasoliittymällä.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 147 Me.

Turvallisesti tunnelissa!

Videossa esitellään Mestarintunnelin opasteet ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa.

Tälle sivulle löydät suoraan osoitteella www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.05.2016