Muut Lapissa käynnissä olevat tiehankkeet

Alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Pienet hankkeet ovat pääasiassa kevyen liikenteen väylien rakentamista. Lisäksi Lapissa uusitaan lähivuosina rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyjä, käynnistetään yksittäisiä tienparannushankkeita ja siltojen uusimishankkeita. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin investointeihin ei voida panostaa odotusten mukaisesti.

Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita, joilla parannetaan tie- ja liikenneoloja valtakunnallisesti merkittävillä väylillä. Lapissa ei tällä hetkellä ole käynnissä yhtään suurta kehittämishanketta.
 
Valtatie 4 Kemi - Oulu kehittämishankkeen Simon kunnan alueella sijaitsevan Viantiejoki-Maksniemi -osuuden rakennustyön ennakoidaan ajoittuvan vuosille 2019-2020.