Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat

Tiesuunnittelua toteutetaan yhdessä asukkaiden ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden kanssa. Otamme mielellämme palautetta ja kommentteja vastaan läpi hankkeen. Voit osallistua tilaisuuksiin ja kertoa niissä näkemyksiäsi. Voit myös jättää palautetta karttapalautteen avulla tai Facebookissa. Sähköpostilistalle liittyessäsi saat tietoa ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Lue lisää alta!

Vuoropuhelutilaisuudet

Vuoropuhelutilaisuudet käynnistyivät syksyllä 2017 ja niitä järjestetään keskeisissä vaiheissa aina suunnitelman valmistumiseen saakka. Kaikki tiesuunnitelman laatimisen aikana pidetyt ja tulevat vuoropuhelutilaisuudet ovat alla olevassa taulukossa.
 

Tilaisuus Sisältö
1. yleisötilaisuus
18.–19.10.2017 Keltakankaan ABC:llä ja 19.10.2017 Tavastilan koululla
Käynnistettiin hankkeen vuorovaikutus. Kerrottiin hankkeen sisällöstä, lähtökohdista, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista.
Työpaja
18.12.2017 Tehtaanmäen koululla Inkeroisissa
Käsittelyssä oli tiesuunniteluonnoksen ratkaisut ja parannusehdotukset sekä kiinteistövaikutusten arviointi. Ryhmätyöskentelyn aikana kartoille dokumentoidaan kirjoittaen ja piirtäen esiin tulleet asiat.
Maanomistajatapaamiset ja maastokävelyt Leikari-Ylänummi ja Keltakangas-Rautakorpi 19.2.2019 Käytiin asukkaiden kanssa keskustelua Leikari-Ylänummi välin yksityistiejärjestelyistä sekä Keltakangas-Rautakorpi välin rinnakkaisen maantien ja yksityistiejärjestelyjen sijainnista.
Suunnittelijoiden vastaanotto
20.2. 2018 Mylsänportissa Rautakorvessa
Käsittelyssä tarkentunut tiesuunnitelman luonnos.  Suunnittelijat päivystivät Mylsänportissa, jonne oli mahdollista tulla vapaavalintaisena ajankohtana keskustelemaan suunnittelukysymyksistä. 
Maastokävely ja työpaja Myllykosken MYPA-talolla
26.9.2018
Maastopäivä, jossa pohdittiin tiesuunnitelman ja kiinteistöjärjestelyjen ratkaisuja maastossa keskittyen haastaviin kohteisiin ja suunnitelman viimeistelyyn. Maastokävelyssä oli 7 tapaamispaikkaa ja lisäksi pidettiin kokoava työpaja MYPA-talolla päivän päätteeksi -> Lue lisää
Keskustelutilaisuus Rautakorven alueesta 9.1.2019 klo 17.30-, Mylsänportin huoltoaseman kokoustila

Tilaisuudessa keskusteltiin uusista tiejärjestelyvaihtoehdoista Rautakorven liittymäalueella ja tulevalle rinnakkaistielle etelän suunnasta Aitomäentielle. Tapaamisen perusteella tuleva rinnakkaistie päätettiin sijoittaa aikaisempaa lähemmäs valtatietä 15 Karjalankulman ja Rautakorven välillä.

2. yleisötilaisuus keskiviikkona
18.9.2019 klo 17.30 - 19.30 Myllykosken seuratalolla (osoite: Myllykoskentie 3 C, 46800 Myllykoski)

Lähes valmiin tiesuunnitelman esittely ja lain mukaisen käsittelyn asiat.
- Tilaisuudessa esitelty aineisto (pdf 1 Mt)

- Kiinteistöjärjestelyjä koskeva esitys (pdf 2 Mt)

- Muistio valtatien 15 osalta (pdf 4 Mt)

- Muistio Inkeroistentien osalta (pdf 4 Mt)


 

 

 

Anna palautetta suoraan kartalle

Voit antaa näkökulmia ja ajantasaista tietoa huomioitavista asioista ja tutustua hankkeen sisältöön palautekarttapalvelun (sito.fi) avulla. Sen avulla voit tutkia suunnitelmaa myös maastossa puhelimen tai tabletin paikannuksen avulla. Vuoropuhelun perusteella ratkaisua tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain tarkentuvan tiesuunnitelman aikana. Vaikutusten arviointi ja haitallisten vaikutusten lieventäminen on jatkuvatoimista koko suunnittelun aikana.  Suunnittelun alussa keskustelu kohdistuu erityisesti lähtökohtiin ja lopussa enemmän taas suunnitelmaluonnoksen yksityiskohtiin.

Palautekarttapalveluun on päivitetty viimeisimmät luonnokset 16.9.2019. Uusimmat karttaluonnokset ovat tutustuttavissa myös pdf-muodossa etusivun vasemmalla olevissa linkeissä.

Liity hankkeen sähköpostilistalle ja osallistu Facebookissa

Sähköpostilistan tarkoituksena on tiedottaa hankkeen tapahtumista. Sähköpostiviesteillä kerrotaan esim. suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. Jos haluat sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Tiina Ronkaiselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ronkainen@sitowise.com.

Hankkeella on sähköpostilista lisäksi oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. Hankkeen Facebook-sivuja voit tykätä ja seurata linkissä: https://www.facebook.com/Vt15KotkaKouvola/

Verkkoviestinnän lisäksi hanke tiedottaa tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista paikallislehdissä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.09.2019