Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Antero Erkinjuntti

  • 0295 037 217

Welado Oy

Hankintapalvelukonsultti

Henri Maarala

  • 040 5769 096

GRK Infra Oy

Työpäällikkö

Jarkko Heiskanen

  • 050 4360 944

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

MEU-logot.aanteiden 18857 Ouluntaival ja 18856 Kitkantie parantamistyöt Kuusamon keskustassa noin 2,5 kilometrin matkalla käynnistyivät touko-kesäkuun vaihteessa.

Rakennustyöt aloitettiin vesi- ja viemärijohtojen uusimisella sekä kaapelisiirroilla. Tämän jälkeen työt jatkuivat mm. kiertoliittymän ja saarekkeiden rakentamisella sekä kevyen liikenteen väylien parantamisella. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuussa 2021.

Hankkeeseen kuuluu kiertoliittymän rakentaminen maantien 18856 (Kitkantien) ja maantien 18857 (Ouluntaival) risteykseen. Kiertoliittymä toteutetaan Shared Space -tyyppisenä liittymänä, jossa jalankulkijoilla on hyvin vapaa liikkuminen. Alueen valaistus toteutetaan erikoisvalaistuksena.

Urakkaan sisältyy lisäksi maanteihin liittyvien Kuusamon kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät ovat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Lisäksi urakkaan sisältyy tie- ja katuvalaistustöitä, sähköautojen latauspaikkojen kaapelointitöitä, torialueiden rakentamistöitä sekä vesihuolto- ja kaukolämpötöitä.

Kaupungin keskustan saneerauksella parannetaan kaupungin keskustan viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä liikenneturvallisuutta.

Suunnittelualueen kartta.

Urakasta aiheutuvat liikennehaitat pyritään minimoimaan mm. neljäntienristeysalueen sulkemisella ajoneuvoliikenteeltä. Näin työmaan läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä merkittävästi. Vuonna 2021 tarvittavista työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen myöhemmin. Kaikille kiinteistöille mahdollistetaan kulku koko työmaan ajan.

Hankkeen urakkahinta on 5,5 milj. euroa. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Kustannuksiin osallistuu myös Kuusamon kaupunki ja Kuusamon EVO.

Päätoteuttajana hankkeessa on GRK Infra Oy.