Kuparivuoren tunnelin korjaus mt 189

Valmistunut

Hankkeessa uusitaan Naantalissa maantiellä 189 sijaitseva Kuparivuoren tietunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Mauri Mäkiaho

  • 0295 34 3541
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Destia Oy

Työpäällikkö

Mauri Ketonen

  • 0500 784 631
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti

Pietari Kousa

  • 040 147 6715
  • etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Destia Oy

Työnjohtaja

Henri Lindroos

  • 040 641 6286
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Kuparivuoren tietunnelin korjaustyöt maantiellä 189

Naantalissa maantiellä 189 sijaitsevan Kuparivuoren tietunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuonna 1988 rakennettu Kuparivuoren tunneli on pituudeltaan noin 320 metriä ja koostuu kahdesta kalliotunneliosuudesta, joiden välillä on noin 98 metriä pitkä betonitunneliosuus. Tunnelin sisäosan nykyinen palosuoja- ja lämmöneristysrakenne sekä nykyiset tekniset järjestelmät ja valaistus puretaan ja rakennetaan uudelleen nykymääräysten mukaisina. Myös tierakenteen kuivatusta parannetaan ja tunnelin läpi rakennetaan Naantalin vesihuoltolaitoksen runkovesijohto. Työt käynnistyvät loppukesällä 2018 ja valmistuvat kesällä 2019.

Työn tilaajana toimii Liikennevirasto, urakoitsijana Destia Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy. Hankkeen kustannusarvio on noin 4 M€.

Korjaustöiden vaikutus liikenteeseen

Tunneli suljetaan korjauksen ajaksi ja liikenne ohjataan 12.8.2018 klo 20 alkaen kiertoreitille Uolevi Raaden kadulle ja Kuparivuorentielle. Liikenne palautetaan takaisin peruskorjattuun maantietunneliin maaliskuussa 2019. Ennen kiertotien käyttöönottoa kiertotieosuudella tehdään valmistelevia päällystys- ja tiemerkintätöitä hiljaisen liikenteen aikaan. Kiertoreitti vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja todennäköisesti liikenne ruuhkautuu ajoittain.

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.08.2018