Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ari Kilponen

  • 0295 037 233

Welado

Projektipäällikkö

Lassi Parviainen

  • 040 5738 640

Sundström Oy

työpäällikkö

Emil Hagman

  • 044 2984 115

Kantatien 63 parantaminen välillä Sievi - Ylivieska

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Kantatie 63 on nykyiseen liikenteeseen nähden kapea ja huonokuntoinen. Liikennemäärä Sievin ja Ylivieskan välillä on 3 400 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 9%.

Urakan arvonlisäveroton hinta on 3 379 400 euroa.

Toimenpiteet 2020

Kantatietä tullaan leventämään 13,6 kilometrin matkalla. Tietä levennetään reunoilta molemmin puolin 0,5 m, pois luettuna siltojen kohdat. Lisäksi reunoja ja luiskia vahvistetaan sekä nykyiset tiekaiteet uusitaan. Ajoradan leveys pysyy samana, mutta piennarleveys kasvaa. Tien rakennetta parannetaan koko 13,6 kilometrin jaksolla. Tien kuivatusta parannetaan perkaamalla sivu- ja laskuojia. Liittymärummut uusitaan tarvittaessa ja nykyiselleen jäävien rumpujen kunto tarkastetaan. Lisäksi Sievin puoleisessa päässä päällyste uusitaan 3,8 kilometrin matkalla.

Tämän osuuden urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Työt alueella aloitetaan touko-kesäkuussa 2020 ja kohde on valmis lokakuussa 2020. Tietyöt tulevat vaikuttamaan alueella liikennöintiä hidastavasti. Vaihtoehtoisia reittejä suositellaan käytettävän mahdollisuuksien mukaan urakan aikana.

Toimenpiteet 2021

Sievi - Ylivieska -tien pohjoispäässä päällyste uusitaan välillä Perkkiön ylikulkusilta - valtatie 27. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi Koivukalliontien ja Kummuntien välisellä tiejaksolla.

Kartta Sievi-Ylivieska-tieltä.

Suunnittelumateriaalit