Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Maantien 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väylä välillä Lintukangas - Puuppola, Jyväskylä

Hankekuvaus

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 630 (seututie Jyväskylä-Uurainen, Puuppolantie) varteen välille Lintukankaantie - Rannilantie noin 2,2 km matkalle. Puuppolantiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunniteltava kevyen liikenteen väylä liittyy molemmissa päissä olemassa oleviin rakennettuihin väyliin, muodostaen yhtenäisen väylän Kirrin Terttumäestä Puuppolan kylätaajamaan. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi tammikuussa 2019. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille maaliskuussa 2019. Tiesuunnitelma valmistui heinäkuun alussa 2019 ja oli yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 5.8.-5.9.2019 välisenä aikana. Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelta saatujen lausuntojen sekä muistutusten (1 kpl) käsittelyn jälkeen tiesuunnitelma eteni hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Traficom antoi hyväksymispäätöksensä 13.3.2020. Hyväksymispäätös oli nähtävillä 30.3.-6.5.2020 välisen ajan osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Suunnitelma on tullut lainvoimaiseksi 7.4.2020. Rakennussuunnitelma on myös valmis.

 

Toteutus

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen joulukuussa 2018. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä, hankkeen toteutus on ajoitettu vuodelle 2020. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana.