Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423
  • etunimi.sukunimi@plaana.fi

Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Muurame-Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 6090 (Kinkovuorentie), joka on Muuramen kirkonkylän ja Säynätsalon välinen paikallisliikennettä palveleva yhteys valtatie 9 suuntaan. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä taajamien välille, jolloin parannetaan kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Vuorenlahdentien kohdalta Muuramesta ja päättyy Jyväskylän kaupungin puolelle kiertoliittymään Ankkuritien kohdalla. Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen, Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke.

Suunnitelmatilanne

Kohteen aiempi tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2008. Kyseinen tiesuunnitelma on vanhentunut ja suunnittelu on käynnistetty uudelleen syyskuussa 2019. Vanhaa suunnitelmaa käytetään lähtöaineistona. Suunnitelmaa laativa konsultti on Plaana Oy. Suunnittelutyö käsittää esisuunnitteluvaiheessa eri linjausvaihtoehtojen tarkastelun sekä hankkeen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valitun linjausvaihtoehdon pohjalta.

Tiesuunnitelman linjausvaihtoehtoja on esitelty Muuramen kunnanvirastolla 12.12.2019 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa oli mahdollisuus keskustella ja antaa palautetta linjausvaihtoehdoista. Palautteet ja kommentit pyydettiin jättämään vuoden 2019 loppuun mennessä, minkä jälkeen päätetään mistä linjausvaihtoehdosta aletaan laatia varsinaista tiesuunnitelmaa. Hankeryhmän kokous järjestetään tammikuun 2020 aikana.

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2020 ja rakennussuunnitelma loppuvuodesta 2020.

 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.01.2020