Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Muurame-Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 6090 (Kinkovuorentie), joka on Muuramen kirkonkylän ja Säynätsalon välinen paikallisliikennettä palveleva yhteys valtatie 9 suuntaan. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä taajamien välille, jolloin parannetaan kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Vuorenlahdentien kohdalta Muuramesta ja päättyy Jyväskylän kaupungin puolelle kiertoliittymään Ankkuritien kohdalla. Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen, Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke.

 

Suunnitelmatilanne

Kohteen aiempi tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2008. Kyseinen tiesuunnitelma on vanhentunut ja suunnittelu on käynnistetty uudelleen syyskuussa 2019. Vanhaa suunnitelmaa käytetään lähtöaineistona. Suunnitelmaa laativa konsultti on Plaana Oy. Suunnittelutyö käsittää esisuunnitteluvaiheessa eri linjausvaihtoehtojen tarkastelun sekä hankkeen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valitun linjausvaihtoehdon pohjalta. Yleisötilaisuus järjestetään hankkeen alkuvaiheessa, kun linjausvaihtoehdot on kartoitettu. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2020 ja rakennussuunnitelma loppuvuodesta 2020.

 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.10.2019