Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Multian kunta

Tekninen johtaja

Tiina Löytömäki

  • 040 301 6220

Maantien 16529 (Siltalammintie) ja kantatien 58 parantaminen, Multia

Maantien 16529 (Siltalammintie) ja kantatien 58 parantaminen Multialla on käynnistynyt kesäkuun alussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii kohteen rakennuttajana. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi on valittu Hernesniemen Maanrakennus Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Keski-Suomen ELY-keskus ja Multian kunta. Veroton urakkahinta on noin 0,4 M€.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Maantien 16529 osalta suoritetaan mm. seuraavia perusparantamistoimenpiteitä:
- tien leventämistä
- rakennekerrosten uusimista
- uudelleen päällystämistä
- kevyen liikenteen väylän korjausta
- valaistuksen parantamista.

Kantatien 58 osalta suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteitä:
- uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Honkatie - Mäntytie
- saarekkeellisen suojatien rakentaminen päiväkodin kohdalle
- valaistuksen parantaminen.

Rakentaminen

Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2020. Kantatien 58 varteen tuleva uusi kevyen liikenteen väylä sekä saarekkeellinen suojatie ovat valmistuneet elokuussa. Siltalammintien osalta työt valmistuvat lokakuussa 2020.

Haitat liikenteelle

Viimeistelytöiden jälkeen työaikaiset nopeusrajoitukset poistetaan ja liikenne palautetaan normaaliksi.