Maantien 16529 (Siltalammintie) ja kantatien 58 parantaminen, Multia

Maantien 16529 (Siltalammintie) ja kantatien 58 parantaminen Multialla on käynnistynyt kesäkuun alussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii kohteen rakennuttajana. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi on valittu Hernesniemen Maanrakennus Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Keski-Suomen ELY-keskus ja Multian kunta. Veroton urakkahinta on noin 0,4 M€.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Maantien 16529 osalta suoritetaan mm. seuraavia perusparantamistoimenpiteitä:
- tien leventämistä
- rakennekerrosten uusimista
- uudelleen päällystämistä
- kevyen liikenteen väylän korjausta
- valaistuksen parantamista.

Kantatien 58 osalta suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteitä:
- uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Honkatie - Mäntytie
- saarekkeellisen suojatien rakentaminen päiväkodin kohdalle
- valaistuksen parantaminen.

Rakentaminen

Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2020. Puuston ja pintamaiden poiston jälkeen työt jatkuvat kantatien 58 varteen tulevan uuden kevyen liikenteen väylän sekä saarekkeellisen suojatien rakentamisella kesä-heinäkuun ajan. Kevyen liikenteen väylä pyritään saamaan valmiiksi ennen koulujen alkamista elokuun alussa. Siltalammintien osalta työt alkavat heinäkuussa ja ne jatkuvat syyskuulle asti.

Haitat liikenteelle

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen tapahtuu pääasiassa kantatien 58 sivussa, joten siitä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitusta työmaa-alueen kohdalla kuitenkin lasketaan yleisen turvallisuuden nimissä. Saarekkeellisen suojatien rakentaminen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin.

Siltalammintiellä toteutetaan mm. tien rakennekerrosten uusimista, mikä aiheuttaa liikennehaittaa kiertotien tai -reitin muodossa. Liikennehaitoista pyritään tiedottamaan tienkäyttäjiä mahdollisimman laajasti ja oikea-aikaisesti.

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.06.2020