Ajankohtaista

Kostula-Kyröskoski rakennustyöt valmistuneet 21.2.2020
https://youtu.be/dYNIYd0Sv74

Liikenne takaisin valtatie 3:lle 15.8.2019
Hämeenkyrössä kiertotiereittiä lähes vuoden käyttänyt kolmostien liikenne siirtyy keskiviikon ja torstain välisenä yönä 15.8. takaisin valtatie 3:lle.

Kiertotie poistuu heinäkuussa vaiheittain käytöstä 28.6.2019
Nuutinristin rinnakkaisteiden liittymäjärjestelyt muuttuvat vaiheittain ja uusi Turkimuksen alikulku tulee elokuun alussa käyttöön
Liikennejärjestelykartta (260 kt)

Kiertotie käyttöön 8.5.2019
Kyröskosken Turkimuksen alueellle rakennetaan kolmostien alittava uusi alikulkukäytävä, minkä vuoksi liikenne ohjataan kiertotielle sillanrakennustyömaan ohitse.
Liikennejärjestelykartta (pdf 487 kt)

Tuohitien liittymä poistuu käytöstä helmikuun puolivälissä. Liikenne ohjataan Turkimustien ja Valtakadun kautta väliaikaisen kiertotien kautta valtatie 3:lle.

Tuohitien liittymän sulkeminen - liikennejärjestelykartta (pdf, 320 kt)

Kyröskosken eritasoliittymän risteyssillan rakentamisen vuoksi valtatien 3 liikenne on siirretty nykyisen tielinjan itäpuolelle välillä Tanolantie–Vesajärventie (Nuutinristin risteys). Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2019 syksyyn saakka. Kiertotiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus.

Kiertotiekartta (pdf, 250 kt)

 

Seuraa valokuvista edistymistä

Valtakatu

Vaiviantie

Kiertoliittymä

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi

  • p. 0295 036 223

NCC Suomi Oy

Työmaapäällikkö

Lauri Häkkinen

  • 050 382 0025

Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti

Pietari Kousa

  • 040 147 6715

Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula–Kyröskoski

Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä Kostulan ja Kyröskosken välillä on valmistunut. Alueellisesti kahteen eri hankkeeseen jakaantuneet tienparannustyöt alkoivat toukokuussa 2018 ja saatiin päätökseen vuoden 2019 lopussa. 

Ilmakuva tiestä.


Katso video valmistuneesta tienparannushankkeesta https://youtu.be/dYNIYd0Sv74

Valtatie 3:lla kahteen eri vaiheeseen jakaantuneessa urakassa korjattiin ensin Pappilanjoen ja Kalalahden sillat ja toisessa vaiheessa Kostulan ja Kyröskosken välinen valtatieosuus. 

Kyröskosken ja Kostulan välille rakennettiin uusi eritasoliittymä rinnakkaisine yksityistieyhteyksineen ja liittymäjärjestelyineen. Rakennustöiden valmistuttua Vesajärven, Valtakadun ja Vaiviantien liikenne yhdistyi eritasoliittymän kautta valtatien liikenteeseen.

Valtatietä parannettiin noin 3 kilometrin matkalla. Timinsaarentien liittymän kohdalta alkavaa pohjoisen suunnan ohituskaistaa pidennettiin 2,5 kilometrillä. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan katuverkkoa ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan rakentamalla muun muassa kolme alikulkua valtatie 3:lle. Melusuojausta ja uutta pohjavesisuojausta rakennettiin 600 metrin matkalle. Tie- ja katualueiden valaistusta uusittiin, samoin liikenteenohjauslaitteita ja turvavarusteita.

Perusväylänpidon lisärahoituskohteena Kostula-Kyröskoski -tieosuus sai valtion rahoitusta lähes 10 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittivat myös Hämeenkyrön kunta, Sastamalan Vesi ja Kyröskosken Vesihuolto. Pääurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy, vesijohtotöiden osalta Provetek Oy. Tie- ja rakennussuunnittelusta sekä rakennuttamisesta vastasi Ramboll Finland Oy.