Imatra-Imatrankoski-Raja

Suunnitteilla

Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteina on myös parantaa liikenteen täsmällisyyttä ja liikenneturvallisuutta ja vähentää meluhaittoja. Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on myös yksi tavoite.

Imatra-Imatrankoski-Raja

Väylävirasto laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa  rataosuudelle Imatra-Imatrankoski-Raja.  Yleissuunnitelma perustuu vuosina 2007–2008 laadittuun alustavaan Luumki-Imatra yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA), vuonna 2013 valmistuneeseen tarveselvitykseen sekä yleissuunnitelmaluonnokseen vuodelta 2014.  Hanke sisältää Imatrankosken radan sekä Imatran kolmioraiteen suunnittelun lisäksi Pelkolan liikennepaikan kehittämisen ja ratalinjan sähköistämisen sekä turvalaitejärjestelyt.

 

EU:N logo ja teksti EU:n osittain rahoittama hanke. Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

ENPI-logo.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.08.2020