Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

  • 029 534 3837

Imatra-Imatrankoski-Raja

Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteina on myös parantaa liikenteen täsmällisyyttä ja liikenneturvallisuutta ja vähentää meluhaittoja. Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on myös yksi tavoite

Väylävirasto käynnistää syksyllä 2020 ratasuunnitelman laatimisen rataosuudelle Imatra-Imatrankoski-raja. Ratasuunnitelma perustuu keväällä 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hanke sisältää Imatrankosken radan sekä Imatran kolmioraiteen suunnittelun lisäksi Pelkolan liikennepaikan kehittämisen ja ratalinjan sähköistämisen sekä turvalaitejärjestelyt.