Lohja-Lohjanjärvi-radan lakkauttamisen ratasuunnitelma

general

Liikennevirasto on käynnistänyt ratasuunnitelman laatimisen Lohja–Lohjanjärvi-rataosan (Lohjan satamaradan) lakkauttamisesta.

Lohja-Lohjanjärvi-radan lakkauttamisen ratasuunnitelma

Väylävirastossa on käynnissä ratasuunnitelman laatiminen Lohja–Lohjanjärvi-rataosan (Lohjan satamaradan) lakkauttamisesta.

Lohja–Lohjanjärvi-rata erkanee Hyvinkää–Hanko-radasta Lohjan asemalla ja päättyy Pitkäniemessä Lohjanjärven rantaan. Radan pituus on noin 5 km. Rautatiekuljetukset radalla loppuivat vuonna 2010 ja radan kunnossapito lopetettiin vuonna 2014.

Hanke sisältää ratalain mukaisen rautatien lakkauttamista koskevan ratasuunnitelman laadinnan Lohja–Lohjanjärvi-rataosalle. Ratasuunnitelmassa selvitetään rautatien lakkautuksen ratalain mukaisten edellytysten täyttyminen ja esitetään rautatie lakkautettavaksi tarkoituksenmukaisilta osin. Suunnitelmassa määritellään lakkautettava rautatie, muuhun käyttöön luovutettavat rautatiealueet ja luovutusta edeltävät rataan kohdistuvat toimenpiteet vaikutuksineen ja kustannusarvioineen. Lisäksi määritellään pilaantuneiden maiden tutkimustarpeet.

Aiheeseen liittyvä yleisötilaisuus pidettiin 23.8.2018. Vasemmalta aineisto kohdasta löytyy esitysmateriaali.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa

Projektipäällikkö
Kaisa Kauhanen, Väylävirasto
puh 029 534 3368
[email protected]