Metsä-Fibren Oy:n tehdashankkeeseen liittyen on käynnistetty kaksi erillistä suunnitelmaa:

- Lisäraide Kemin ratapiha - Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi, Väylävirasto

- Sahansaaren yksityisraide, ratasuunnitelma, Kemi, Metsä-Fibre Oy

Ratasuunnitelmien edellyttämien kaavamuutokset on hyväksytty vuonna 2020.

 

Väylävirasto vastaa valtion omistaman raiteen ja Metsä-Fibre Oy yksityisraiteen ratasuunnitelman laadinnasta. Väyläviraston suunnittelemaa lisäraidetta voidaan tehdasliikenteen lisäksi hyödyntämään esim. junakohtauksiin poikkeustilanteessa. Lisäraiteen hyödynnettävyys kasvaa, mikäli lisäraide päätetään myöhemmässä vaiheessa jatkaa etelään tai pohjoiseen. Lisäraiteen jatkaminen edellyttää erillisiä päätöksiä hallinnollisia suunnitelmia, esimerkiksi kaavamuutoksia ja ratasuunnitelmaa.

Lisäraide on suunniteltu nykyisen raiteen länsipuolelle, alkaen Kemi, Lapintien tasoristeyksestä ja päättynen noin 200 m Karihaaranväylän pohjoispuolelle. Lisäraide sähköistetään. Nykyinen raideyhteys Sahansaareen ja Pajunsaareen jää tarpeettomaksi uuden yhteyden valmistuttua. Nykyisen ratayhteyden lakkauttamisesta päätetään erikseen.

Suunnitelman aikataulu:

Ratasuunnitelma on valmistunut. Toteuttamiselle myönnetty ehdollinen rahoitus.

 

Kartta ratasuunnitelmista.