Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu

$curSection.bigImageAltText.data

Liikennevirasto pyrkii keräämään mahdollisimman tarkat tiedot väylistä ja liikenteen olosuhteista.

Automatisoidun tietojen keräämisen avulla liikenteestä ja väylistä on mahdollista kerätä nykyistä kattavammat tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää muun muassa erilaisten palveluiden, analyysien ja suunnittelun pohjana. Valtaosa kerätystä aineistoista jaetaan avoimena datana.

”Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Tavoitteet

  • Kehittää liikennevälineiden ajantasaista seurantaa tilannekuvan, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi (erityisesti joukkoliikenne ja raideliikenne).
  • Asiakastarpeiden parempi ymmärtäminen keräämällä ja analysoimalla kattavaa anonymisoitua liikkumistietoa.
  • Kehittää uusia tiedon analysointi- ja visualisointimenetelmiä suurien datamäärien käsittelyyn tukemaan päätöksentekoa.
  • Jakaa viraston hallussa oleva tieto sekä avoimen datan rajapintojen että valikoitujen palvelujen kautta.
  • Kehittää viraston tiedonhallintaa ja -hyödyntämistä siten että kaikki ajantasainen tieto on helposti saatavilla.
reaktionapit
Sivu päivitetty 05.06.2017