Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Heidi Mäenpää

  • 029 534 38 19

Hajala-Nunna yleissuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

  • Yleissuunnitelman laatiminen 10/2020-4/2021
  • Yleisötilaisuudet 8-9/2021
  • Hyväksymisehdotus ja yleissuunnitelmaraportti nähtäville 2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
10/2020-12/2021
Yhteistyökumppanit
Salon, Paimion ja Kaarinan kaupungit, Sitowise Oy, Ramboll Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • kasvattaa Helsinki-Turku raideliikenteen kapasiteettia
  • parantaa radan varren kaupunkien saavutettavuutta
  • lisätä liikenteen sujuvuutta, täsmällisyyttä ja vähentää häiriöitä
  • edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien toteutumista sekä tukea ilmastotavoitteita

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan Salon ja Turun väliselle rantaradan osuudelle Hajala-Nunna kaksoisraiteen ratalain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma laaditaan tehdyn Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) ja Salo-Kupittaa kaksoisraiteen ratateknisen suunnitelman pohjalta.

Työssä tarkastellaan kahta eri kaksoisraidevaihtoehtoa:

  • A vaihtoehdossa suunnitellaan nykyisen raiteen viereen toinen raide ja
  • vaihtoehdossa B suunnitellaan kaksoisraide, joka sisältää Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön oikaisut.

Yleissuunnitelmassa esitetään jatkosuunnitteluun parhaimmaksi valittu vaihtoehto.

Työn lopputulos on ratalain mukainen yleissuunnitelma, joka sisältää selostuksen, piirustukset, vaikutukset ja kustannusarvion.