Turvallisuusradio

Meripelastuslain mukaan Väylävirasto vastaa merenkulun turvallisuusradioviestinnästä Suomessa ja hoitaa merenkulun hätäradioliikenteen Saimaan syväväylästön alueella. Väylävirasto järjestää nämä palvelut yhdessä Traffic Mananagement Finland Oy:n kanssa.

Traffic Management Finland Oy:n operoima Turku Radio huolehtii merenkulun turvallisuusradioviestinnästä, johon kuuluvat mm. merenkulkuvaroitukset sekä sää- ja jäätiedotukset.

Lisäksi Turku Radio varmistaa merenkulun hätäradioliikenteen hoitoa Suomen merialueilla. Turku Radio tukee jäämurtajien työtä välittämällä alus- ja reittitietoja.

Turku Radio toimii vuorokauden ympäri merenkulun turvalaitteiden vikailmoitusten vastaanottopisteenä.

Saimaa VTS hoitaa hätä- ja turvallisuusliikenteen Saimaan syväväylästön alueella.

Turku radion (turvallisuusradio) tiedot (TMFG.fi) 

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.04.2020