Merikarttojen päivityspalvelu

Uudet Merikartat sivut löytyvät traficom.fi sivustolta 1.1.2019 eteenpäin. Liikenneviraston tietyt toiminnot, Trafi sekä Viestintävirasto yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

Merikarttojen korjaukset sekä muut tärkeät tiedotteet julkaistaan Tiedonantoina merenkulkijoille. Tiedonannot koostetaan säännöllisesti PDF- muotoiseen julkaisuun, joka löytyy vapaasti ladattavana näillä sivuilla. Tiedonantoja voi myös hakea uudessa TM Online hakupalvelussa.

Tiedonannot merenkulkijoille sisältävät tiedotuksia merenkulun turvalaitteita koskevista muutoksista ja järjestelyistä, merenkulun esteistä, luotsipalvelusta, radioliikenteestä, merenkulkujulkaisuista sekä kaikki merikarttakorjaukset.

TM julkaisu ja TM Online -hakupalvelu

Tiedonannot merenkulkijoille julkaistaan säännöllisesti PDF- muotoisena julkaisuna. Julkaisu ilmestyy 3 kertaa kuukaudessa, jokaisen kuukauden 10, 20 ja viimeisenä päivänä. Julkaisu löytyy vapaasti ladattavana liikenneviraston verkkosivuilla. Julkaisussa karttakorjaukset ryhmitellään otsikoihin alueen perusteella. Tiedotukset, jotka eivät ole varsinaisia karttakorjauksia löytyvät julkaisussa erillisen otsikon "Tiedotukset" alla.

TM Online on hakupalvelu, jossa tiedonantoja voi hakea eri kriteerein. Karttakorjauksia voi hakea alueen tai tuotteen (kartan) sekä julkaisuajankohdan perusteella. Kaikkia tiedonantoja voi lisäksi suodattaa mm. tyypin (tilapäinen / ennakko), julkaisuajankohdan tai numeron perusteella. Hakupalvelussa haetut tiedonannot näytetään aina uusimmasta alkaen.

Uuden järjestelmän myötä tiedonantoja voidaan julkaista hakupalveluun jo ennen julkaisun ilmestymistä. Kiireelliset tiedonannot julkaistaan hakupalveluun mahdollisimman nopeasti. Muut tiedonannot julkaistaan niiden sisällön kannalta sopivana ajankohtana.

Karttakohtainen päivityspalvelu

Merikarttojen karttakohtaiseen päivityspalveluun kootaan tuotekohtaisesti voimassaolevaa painosta koskevat karttakorjaukset. Palvelun tarkoituksena on helpottaa uuden tuotteen käyttöönottoa ja ajantasaistaminen kesken myyntikauden. Palveluun on otettu mukaan vuonna 2009 tai sen jälkeen ilmestyneet merikartat. Karttakohtaisia kohteita pyritään ylläpitämään mahdollisimman pienellä viiveellä pdf- julkaisun ilmestymisen jälkeen.

Karttakohtaista päivityspalvelua vastaavat tuotekohtaiset koosteet ovat uuden TM Online -hakupalvelun myötä haettavissa myös suoraan hakupalvelusta. TM Online -hakupalvelussa löytyy kuitenkin vain 10.4.2016 jälkeen julkaistut karttakorjaukset. Siirry TM Online -hakupalveluun

Karttakohtainen päivityspalvelu, QR-koodi ja siirtymäaika

Uuden hakupalvelun myötä painetun kartan korjaushistorian hakeminen ja tarkistaminen on mahdollista myös karttaan painettua QR-koodia käyttäen. QR-koodi sisältää linkin, joka vie suoraan kyseiseen tuotteeseen hakupalvelussa. Jos kartassa on kuvan kaltainen QR-koodi, sen koko korjaushistoria löytyy uudesta hakupalvelusta. Jos kartassa ei ole koodia, sen korjaushistoria löytyy kokonaisuudessaan vain sivulla "Karttakohtainen päivityspalvelu".

Sivulla "Karttakohtainen päivityspalvelu" löytyy aina linkit kaikkien karttojen korjaushistoriaan.

Myös vanhentuneen kartan korjaushistoria löytyy QR-koodin linkin avulla. Kartan vanhentumisen jälkeen julkaistut karttakorjaukset eivät kuitenkaan näy, joten QR-koodin avulla vanhentunutta karttaa ei voi enää ylläpitää. Mikäli haetaan vanhentuneen kartan tietoja, hakupalvelussa näytetään edelleen karttakorjausten sisällöt, mutta kartan tietoja ei näytetä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.12.2018