Espoo-Kauklahti

Väylävirasto on laatinut Espoo-Kauklahti-kaupunkiradan yleissuunnitelman. Espoon kaupunkiradan suunnittelu on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Espoon kaupunkiradasta on valmistunut 2003 yleissuunnitelma välillä Leppävaara-Espoo. Nyt tarkasteltiin kaupunkiradan jatkamista Espoosta Kauklahteen.

Hanke

Suunnittelualue alkaa Espoon aseman itäpuolelta ja päättyy Kauklahden asemalle. Suunnittelualueen pituus on noin 5 kilometriä. Alustavassa yleissuunnitelmassa on tarkasteltu Espoon aseman ja Espoonjoen välisellä alueella vaihtoehtoja kaupunkiraiteiden sijoittumisesta nykyisten raiteiden etelä- tai pohjoispuolelle. Alustavan yleissuunnitelman tarkastelujen perusteella on laadittu yleissuunnitelma kaupunkiradan raiteiden sijoittumisesta nykyisten raiteiden eteläpuolelle. Lisäksi on selvitetty hankkeen ympäristövaikutukset ja tutkittu suunnitellun Espoo-Salo-oikoradan erkanemisvaihtoehdot Rantaradasta. Työ on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa Espoon kaupungin maankäytön suunnittelun kanssa. Työ käynnistyi kesällä 2009 ja suunnitelmat valmistuivat vuonna 2010.

Vuorovaikutteisuus hankkeessa

Suunnittelun aikana järjestettiin kaksi hanketta esittelevää yleisötilaisuutta, 1.2.2010 ja 14.9.2010. Tilaisuuksissa alueen asukkailla ja maanomistajilla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista jo suunnittelun aikana. Valmistuneet suunnitelmat asetettiin yleisesti nähtäville 16.3.-14.4.2011 väliseksi ajaksi. Tilaisuuksista on kuulutettu kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hankkeen aikana oli mahdollista antaa palautetta myös karttapalautejärjestelmän kautta.

Espoo-Kauklahti kaupunkirata, yleissuunnitelma 2010