Urakkasopimus Vt 5 Nuutilanmäki–Juva -urakasta allekirjoitettiin Kreate Oy:n kanssa

Väylä on allekirjoittanut urakkasopimuksen Kreate Oy:n kanssa Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeeseen kuuluvan Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentamisesta. Urakka toteutetaan kokonaisurakkana, jonka työt aloitetaan 16. syyskuuta alkavalla viikolla. Vt 5 Mikkeli–Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022. Urakkahinta on noin 41,4 miljoonaa euroa.

Väylän johtaja Lars Westermark ja Kreate Oy:n Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi allekirjoittivat Vt 5 Nuutilanmäki–Juva urakkasopimuksen 12.9.2019.

Väylän johtaja Lars Westermark ja Kreate Oy:n Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi allekirjoittivat Vt 5 Nuutilanmäki–Juva urakkasopimuksen 12.9.2019.

Julkaistu 12.9.2019

– Vilkasliikenteinen valtatie 5 päästään nyt toteuttamaan kokonaisuudessaan Mikkelin ja Juvan välillä. Toisen vaiheen urakassa rakennetaan viisi uutta eritasoliittymää, noin 15 kilometriä uutta, nelikaistaista valtatietä ja 12 uutta siltaa. Koko matkalle tulee rinnakkaistieyhteys hitaan liikenteen, paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käyttöön, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylältä.
 
Rakentaminen vaikuttaa viitostien liikenteeseen
 
Nuutilanmäen ja Juvan Vehmaan välisen osuuden rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen enemmän kuin vuonna 2018 aloitettu Mikkeli–Nuutilanmäki -urakka, joka rakennetaan suurelta osin uuteen maastokäytävään. Kiertotiejärjestelyjä tulee olemaan runsaasti, koska kyseinen 15 kilometrin osuus tehdään pääosin nykyisen tien päälle.
    – Tämän kokoluokan projektin tehokas toteuttaminen edellyttää erikoisosaamista usealta infrarakentamisen alueelta, jotka löytyvät meiltä talon sisältä. Tulemme käynnistämään ja toteuttamaan hankkeen nopealla aikataululla, jolloin myös haitat yleiselle liikenteelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi, linjaa Kreaten Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi.

Itä-Suomen pääväylän sujuvuus ja turvallisuus paranee
 
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Mikkelin ja Juvan välillä valtatie on vilkasliikenteinen ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7 800–13 300 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus tästä on 11–13 prosenttia. Tie-osuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, ja vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuus on myös osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa (Trans-European Road Network). Helsingin ja Kajaanin välillä valtatie 5 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa.
 
Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki-osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuus rakennetaan nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 -kaistaisena. Vt 5 Mikkeli-Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.

Vt 5 Nuutilanmäki-Juva urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy

Lentokuva tietyömaasta Mikkelin Nuutilanmäeltä Juvan suuntaan

Julkaistu 28.8.2019

Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeeseen kuuluvan Nuutilanmäki-Juva-osuuden urakoitsijaksi on tarjouskilpailun perusteella valittu Kreate Oy. Urakkahinta on noin 41,5 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan noin 15 km uutta nelikaistaista valtatietä ja 12 uutta siltaa. Koko matkalle tulee rinnakkaistieyhteys hitaan liikenteen, paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käyttöön.

Urakkasopimus solmitaan 14 päivän valitusajan jälkeen. Tie valmistuu liikenteelle loppuvuonna 2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.

Kevään töihin kuuluvat tien rakennekerrokset ja pian alkavat asfaltoinnit

Viitostiellä Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä työskennellään parhaillaan koko urakka-alueella maanrakennustöiden osalta. Isoimpia ja näkyvämpiä töitä ovat tulevien maanteiden ja valtateiden rakentaminen rakennekerrosten osalta sekä pian alkavat asfaltoinnit.

Julkaistu 23.4.2019

– Yli puolet massiivisista maansiirtotöistä on jo tehty, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destialta.

Kevään yhä vauhdikkaammin tihenevä työtahti näkyy myös työntekijöiden määrässä. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee yli 100 ihmistä ja tulevan kesän aikana määrä tuplaantuu. Kulkulupa on myönnetty kaiken kaikkiaan 720 ihmiselle.

Rakenteet rakenteilla

Merkittävimpiä maatöitä huhtikuun lopussa ja toukokuun aikana ovat tien rakennekerrosten rakentamiset hankkeen alkupäässä sekä loppupäässä. Käytännössä tämä tarkoittaa asfaltin alle tehtävää ylintä rakennekerrosta. Se tehdään murskeesta, joka on saatu muualta hankealueelta louhinta- ja murskaustöistä.

Urakka-alueen alkupäässä Launialan ja Tuppuralan välillä aloitetaan kallion murskaus- ja louhintatyö. Louhintatyön vuoksi liikenteen pysäytyksiä tehdään ajoittain.

Toukokuu tuo asfaltoinnit

Toukokuun aikana aloitetaan myös ensimmäiset asfaltoinnit, joita tullaan tekemään pääsääntöisesti hankkeen loppupäässä Siikakosken ja Nuutilanmäen välillä. Lisäksi asfaltointeja tehdään myös kiertoteillä.
– Vaikka kyseessä on iso työvaihe, ei se aiheuta kuitenkaan häiriötä liikenteelle, Loikkanen sanoo.

Kesäkuussa asfaltointeja varten urakka-alueen Nuutilanmäen päähän rakennetaan siirrettävä asfalttiasema. Tämä on sekä työmaan että ympäristön kannalta hyödyllistä, sillä tällä minimoidaan työmaan ulkopuolella tapahtuva liikenne, eikä asfaltoinnin vuoksi tarvitse rasittaa yleistä liikennettä.

Kesäkuun näkyvämpiä töitä tulee olemaan myös juhannuksen tienoilla liikenteelle otettava Särkämäisen risteyssilta (S16).

Syksyllä lähdetään etenemään Juvaa kohti

Mikkelistä Juvan Nuutilanmäelle rakenteilla oleva tieosuus Viitostiestä on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Töiden jatkuessa vielä täysitehoisena ykkösvaiheessa monien mietteet suuntautuvat jo kohti Juvaa.

Julkaistu 27.2.2019

– Vt 5 Nuutilanmäki–Juva -osuuden tiesuunnitelma on valmistunut, ja se on hyväksymiskäsittelyssä. Rakennussuunnittelu on Destia Oy:llä viimeistelyvaiheessa. Suunnitelmat valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä, kertoo Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -hankkeen projektipäällikkönä Väylässä työskentelevä Harri Liikanen

Tarjouspyynnöt rakennusurakkatarjouksia varten on tarkoitus lähettää liikkeelle huhtikuussa, urakoitsija valitaan kesän aikana. 

Valtatie 5 päivittyy uuteen uskoon

Tavoitteena on päästä rakentamaan nykyistä Mikkeli–Nuutilanmäkeä vastaavaa 2 + 2 -kaistaista väylää Juvalle asti elokuussa 2019. Aikataulu on melko tiukka, sillä vuonna 2021 pitäisi koko tieosuuden olla valmis. Nykyistä tieosuutta Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välillä rakennetaan pääosin uuteen maastoon. Nuutilanmäeltä Juvalle tie rakennetaan levittämällä uusi väylä suurelta osin nykyisen tien päälle. 

– Vanhan tien osalta pitää parantaa tasausta, sovittaa uusi nykyisen kanssa ja huomioida olemassa olevat rakenteet.  Kun tiesuunnitelma on hyväksytty, tulee maanmittauslaitos lunastamaan tiesuunnitelman mukaiset alueet. Työt alkavat näkyä alueen asukkaille ja ohikulkijoille alkukesästä puuston poiston alkaessa, Liikanen kuvaa toteutusta.

Liikenne kiertotielle Pieksämäentien lähellä siltatyön vuoksi

Karttakuva liikennejärjestelyistä jotka tulevat voimaan viikolla 6, Kinnarin risteyssillan (S4) työmaalla. Liikennejärjestelyt ovat voimassa elokuulle 2019 saakka.

Päivitetty 27.2.2019

Mikkelin Tuppuralan ja Kinnarin ramppien välisellä alueella, Pieksämäentien liittymän läheisyydessä ohjataan liikenne kiertotielle viikolla 6. Kinnarin risteyssiltatyö (S4) vaikuttaa liikenteeseen elokuulle 2019 saakka. Sillan telineissä on ajoneuvoliikenteelle kulkuaukko, joka on leveydeltään 7,5 metriä ja korkeudeltaan 4,4 metriä. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Kiertotie on asfaltoitu, mutta siinä ei ole kaistamaalauksia. Liikenteenohjaus toteutetaan sulku- ja  varoituslaitteilla. Työmaa merkitään tietyömerkinnöillä lohkon molemmissa päissä ja korkeus-rajoitusmerkit 4,4 m ovat valtatiellä ennen kiertotietä. Työmaaliikenne kulkee siltatyön ali omaa reittiään työmaan puolella.

Katso karttakuva liikennejärjestelyistä suurempana tästä (pdf).

 

Maa- ja kalliomassoja liikuteltu lähes 1,5 miljoonaa kuutiota

Julkaistu 23.11.2018

Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen ensimmäisellä hankeosalla Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä rakennustyöt jatkuvat uudessa maastokäytävässä Mikkelin Tuppuralan ja Huuhanahon välillä. Louhintatyöt jatkuvat edelleen.

Isojen työkoneiden vaiheessa on tehty suuri määrä maansiirtotöitä. Maa- ja kalliomassoja on tähän mennessä liikuteltu yhteensä lähes 1,5 miljoonaa kuutiota.

Syksyn mittaan Mikkelin Tuppuralan ja Huuhanahon välillä myös siltatyöt ovat edenneet: Reitojan risteyssillan (S10), Tervasen risteyssillan (S11) ja Särkimäentien risteyssillan (S13) kannet on valettu ja ne ovat viimeistelytyötä vaille valmiita. Sillat sijaitsevat uudessa maastokäytävässä ja ne otetaan liikenteelle samalla, kun koko Viitostie avataan vuoteen 2021 mennessä.

Työt jatkuvat läpi talven, eikä pieni pakkanen häiritse töiden etenemistä. Talvikauden aikana tehtävät työt eivät tuo muutoksia liikenteelle.

Siltatyöt etenevät aikataulussa

Julkaistu 31.10.2018

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen siltatyöt etenevät hyvää vauhtia. Hankeosalla 1 rakennetaan 23 uutta siltaa. Näistä näkyvimpiä siltakohteita ovat työn alla olevat Särkämäisen risteyssilta (S16) ja Raudanlahden risteyssilta (S19).

Juvan puolelle, Särkämäisen alueelle rakentuvan Särkämäisen risteyssillan (S16) kohdalla nykyinen valtatie 5 ja rakennettava, uusi valtatie 5 risteävät. Sillan pohjatyöt on saatu valmiiksi ja rakentaminen jatkuu nyt maanpinnalta ylöspäin. Risteyssillalla tehdään teline- ja muottitöitä. Silta avataan liikenteelle kesällä 2019.

Hankeosa 1:n loppupäässä, on käynnissä Raudanlahden risteyssillan (S19) siltapaikan kaivuutyöt. Viitostien liikenne siirrettiin siltapaikan ohi kulkevalle kiertotielle syyskuun alussa. Juvan suunnasta saapuvalle liikenteelle kiertotielle ohjaus on hoidettu näkyvällä nuolitaululla.

Liikenteen järjestelyt muuttuvat Launialankadun risteyssillan kohdalla maanantaina 17.9.2018

Launialankadun risteyssillan kohdalla aloitetaan siltojen rakennus- ja parannustyöt Mikkelissä. Rakennustyöt vaikuttavat sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen kulkuun Launialankadulla. Liikennejärjestelyt ovat voimassa maanantaista 17. syyskuuta aina marraskuun loppuun asti.

Julkaistu 14.9.2018

Risteyssillan kohdalla Launialankadulta suljetaan toinen ajokaista ja liikenne opastetaan kulkemaan yhtä kaistaa pitkin työkohteen ohitse. Launialankadun kevyen liikenteen väylä suljetaan Poronkadulta Raivaajankadulle asti Kuopion puolelta tietä. Tien toisella puolella kevyen liikenteen väylä on normaalisti käytössä.

Launialankadulla risteyssillan kohdalla nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Työt alkavat siltapaikan kaivuulla. Marraskuun jälkeen rakennustyöt siirtyvät Launialankadun toiselle puolelle. Risteyssilta saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi kesällä 2019.

Siltatyömaa käsittää kaikkiaan kolme siltaa

Launialankadun siltatyömaa käsittää kaikkiaan kolme siltaa: nyt rakennettavan Launialankadun risteyssillan (S2B), nykyisen Launialankadun risteyssillan (S2A) ja kevyen liikenteen sillan (S2C).

Sekä kevyen liikenteen sillan rakennustyöt (S2C) että nykyisen risteyssillan (S2A) rakennus- ja parannustyöt aloitetaan kesällä 2019. Nämä sillat aukeavat liikenteelle arviolta kesään 2020 mennessä.

Katso myös tuoreet lentokuvat hankkeesta (elokuu 2018)

Yleisötilaisuus: Tule kuulemaan Nuutilanmäki–Vehmaa -osion tiesuunnitelman ratkaisuja

Viitostien Nuutilanmäen ja Vehmaan välisen tien muutossuunnitelman ratkaisuehdotukset ovat valmistuneet. Suunnitelmia on mahdollisuus päästä kuulemaan ensi viikolla pidettävässä yleisötilaisuudessa Juvalla.

Tieratkaisujen lisäksi yleisötilaisuudessa esitellään luonnos Nuutilanmäki–Vehmaa-osion ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA).

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää mielipiteensä sekä tiesuunnitelman ratkaisuista että ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Liikennevirasto ja Pohjois-Savon Ely-keskus käynnistivät vuosi sitten syksyllä tiesuunnitelman muutossuunnitelman valtatie 5:n parantamiseksi Juvan Nuutilanmäen ja Vehmaan välillä. 

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jonka liikennemäärät ovat kasvussa. Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen tarkoituksena on parantaa tien turvallisuutta ja tehdä liikenteestä sujuvampaa.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista nyt rakenteilla oleva osuus keskittyy Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Nuutilanmäen välille. Nuutilanmäki–Vehmaa-tieväli on toinen osa Vt 5 Mikkeli–Juva -hanketta ja se sijaitsee Juvan kunnan alueella.

Tilaisuus 

Aika: Tiistaina 11. syyskuuta kello 16–18 
Paikka: Juvan kunnan valtuustosali, Juvantie 13, Juva 51901

Tutustu kutsuun tästä.

Viitostien liikenne siirretään kiertotielle Nuutilanmäellä

Julkaistu 04.09.2018

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudella työskennellään parhaillaan Nuutilanmäellä.
Tällä viikolla Viitostien liikenne siirretään Raudanlahden risteyssillan kohdalla sillan ohi kulkevalle kiertotielle. 

Kiertotie otetaan käyttöön keskiviikkona 5. syyskuuta. Kiertotielle tulee pituutta noin kilometrin verran ja se on käytössä kevääseen 2019 asti. Nopeusrajoitus alueella on 60 kilometriä tunnissa. 

Raudanlahden sillan kohdalla on kaksi linja-autopysäkkiä, jotka siirretään myös kiertotielle.

Lue koko tiedote täältä

Ratinlammen ylikulkusillan yksi ajokaista suljetaan yötöiden ajaksi tällä viikolla

Tällä viikolla työmaalla tehdään yötöitä Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymän alueella. Töiden vuoksi yksi ajokaista suljetaan Ratinlammen ylikulkusillan kohdalla.

Julkaistu 27.08.2018

Tuppuralan eritasoliittymän alueella tehdään Ratinlammen ylikulkusillan maatukien anturoiden purkutyötä yöaikaan kello 23–05 tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 28.–29. elokuuta. Työ voi jatkua myös seuraavana yönä.

– Todennäköisesti saamme purkutyön tehtyä jo maanantain ja tiistain välisenä yönä, mutta olemme varautuneet jatkamaan työaikaa myös seuraavalle yölle, kertoo Destian työmaapäällikkö Jari Lievonen.

Kaksikaistainen tie muutetaan yöllä yksikaistaiseksi. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä toiselle kaistalle, liikenne voidaan myös joutua pysäyttämään ajoittain.

Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa.

Louhintatyöt jatkuvat

Hankealueella tehdään edelleen myös louhintatöitä. Tällä viikolla louhintoja tehdään Tuppuralan eritasoliittymän ja Visulahden välillä. Louhintojen ajaksi liikenne voidaan joutua pysäyttämään ajoittain, mutta korkeintaan kahdeksan minuutin ajaksi.

Liikennejärjestelyjen päivystysnumero

Askarruttavatko Viitostien Mikkelin ja Juvan välillä vallitsevat liikennejärjestelyt? 

Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Nuutilanmäen välisen tieosuuden liikennejärjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa hankkeen urakoitsijan edustaja.

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki, päivystys
Destia Oy
+358 40 637 5622

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki rakennustyöt laajenevat kohti Nuutilanmäkeä

Hyvään vauhtiin päässyt työmaa laajenee Nuutilanmäen suuntaan ensi viikolla. Särkämäen ja Tuhkalan välisellä alueella aloitetaan liikenteenohjauksen järjestelevät työt maanantaina 11.6. ja keskiviikkona 13.6. alkavat ensimmäiset räjäytystyöt.

Julkaistu 8.6.2018

Uuden tien linjaus menee sikäli läheltä nykyistä viitostietä, että turvallisuuden takaamiseksi liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään, maksimissaan kahdeksan minuutin pituisiksi odotusajoiksi.

Louhintojen aikaan nopeusrajoitus tiellä alennetaan 50 km/h:iin. Muina aikoina nopeus valtatiellä on 80 km/h. Aamu- ja iltaruuhkien aikaan louhintoja ei tehdä eikä liikennettä pysäytellä. Räjäytyksiä tehdään maksimissaan 1–3 kpl päivässä.

Työmaa-alueet ovat vaarallisia ulkopuolisille

Työt vaikuttavat myös alueen yksityisteihin, jotka kuitenkin ovat käytössä koko rakennushankkeen ajan. Särkämäisen levähdysalue poistetaan käytöstä, eikä kesäkahvila ole toiminnassa. Alue on urakoitsijan käytössä olevaa työmaa-aluetta.

Urakoitsija haluaa lähettää vielä terveisiä työmaan läheisyydessä liikkuville. Työmaalla liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä kaikkien osapuolten turvallisuuden takaamiseksi. Jonkin verran työmaiden läheisyydessä on nähty uteliaita ulkopuolisia, myös lapsia. Toivomme kiinnostuneilta ymmärrystä pysyä turvallisella puolella ja myös kesälomastaan nauttivista lapsista huolehtimista.

Viitostien työmaa muuttaa kevyen liikenteen järjestelyjä Launialan alueelle

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki-välillä parantamistoimet jatkuvat Mikkelissä Launialan alueella, jossa kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat maanantaista 7. toukokuuta alkaen.

Ratinlammen ylikulkusillan (S1) ja Seuralan alikulkukäytävän (S3) kohdalla uudistetaan siltoja ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä. Siltatöistä johtuen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku siirretään kiertoreiteille kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Kevyen liikenteen reitit löytyvät oheisesta kartasta.

Kiertoreitit opastetaan selkeästi

Viitostien yli Ratinlammen ylikulkua käyttävä kevyt liikenne Huuhkajankadulle ohjataan kiertoreitille Launialankadun ja Ratinlammen kadun kautta. Uurtajankadulta Viitostien ali Poronkadulle kulkeva reitti siirtyy Launialankadulle, ja Tuppuralankadun alikulkua käyttävä kevyt liikenne siirtyy Ankkurikadulle.

Kiertotiereiteille opastavat kyltit löytyvät kevyen liikenteen väyliltä.

Työt Mikkelissä alkavat, Tuppuralan etl työt vaikuttavat kevyen liikenteen kulkuun

Tuppuralan eritasoliittymän siltatöistä johtuen kevyt liikenne tullaan siirtämään uusille reiteille Paukkulan alikulkukäytävän 18.4. tapahtuvan sulkemisen myötä. Paukkulan alikulkukäytävä puretaan uusien ramppien rakentamisen takia ja kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi kulkureitti. Muutokset tulevat vaikuttamaan kevyen liikenteen kulkuun alueella vuoden ajan. Työskentelyajan pituus johtuu pohjamaan pehmeydestä, minkä vuoksi sillan pohjaa joudutaan esikuormittamaan painumien ehkäisemiseksi jopa vuoden ajan.
 
Viitostien alitus sujuu entiseen malliin
 
Kevyt liikenne opastetaan uusille reiteille oheisen karttakuvan mukaisesti. Uusitut, viitostien alittavat Tuppuralankadun ja Graanin alikulkukäytävät pysyvät toiminnassa. Kiertoreitti ohjataan kulkemaan Suomen Nuoriso-opiston länsipuolelta.

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki työt alkavat

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -urakan työt alkavat Mikkelin ja Juvan rajalla Huuhanahossa pääsiäisen jälkeen tiistaina 3. huhtikuuta 2018.

Valtatue 5 uusi tielinjaus rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään. Risteäville teille tulee työnaikainen liikennevalo-ohjaus maanajon ja tieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Mikkelin Huuhanahon ja Rahulan välillä aloitetaan maanrakennustyöt, johon kuuluu muun muassa pintamaan poistoa ja louhintatöitä. Myös siltatöiden valmistelut alkavat Huuhanahon ja Tervasen eritasoliittymien välisellä osuudella. Louhintatyöt alkavat parin viikon kuluessa.

Liikennevalo-ohjaus töiden ajaksi risteäville teille

Pääosin uuteen tielinjaan rakennettava väylä näkyy liikenteelle lähinnä maanajon risteyskohdissa paikallisteillä. Nyt rakennettavan tielinjan risteäville Koskentaipaleentielle, Särkimäentielle sekä Kuvaalantielle tulee urakkaan liittyvä liikennevalo-ohjaus. Työnaikaiset liikennevalot asennetaan maanajon ja maantieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Työt Mikkelin päässä alkavat 9. huhtikuuta Tuppuralan eritasoliittymässä, mikä tulee näkymään muun muassa muuttuneina kevyen liikenteen järjestelyinä Paukkulan alikulkukäytävän työhön liittyen.

Puuston poistotyöt alkoivat Mikkelissä

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen puuston poistotyöt aloitettiin maaliskuun puolivälissä 2018. Puuston poistot aloitettiin Mikkelin päässä urakkaa Tuppuralan eritasoliittymässä 13.3. aamuvarhaisella

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -hankkeen valmistelutyöt ovat alkaneet. Puuston poistot aloitettiin Mikkelin päässä urakkaa Tuppuralan eritasoliittymässä 13.3. aamuvarhaisella. Työt jatkuivat viikon 11 aikana edelleen Kinnarin eritasoliittymää kohti.

Nyt tehtävät hakkuut saadaan valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Rakennustyöt hankkeessa päästään aloittamaan huhtikuun alussa. Loput puuston poistohakkuut tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

 

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki ST-urakkasopimus allekirjoitettiin Destian kanssa

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäinen urakka Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä nytkähtää liikkeelle. Urakkasopimus tarjouskilpailun perusteella valitun Destia Oy:n kanssa allekirjoitettiin maanantaina 29.1.2018.

Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021.
 
Työt Mikkelin kaupunkialueella alkavat kesän 2018 aikana

Urakkaan kuuluva rakennussuunnittelu alkaa välittömästi. Varsinaiset rakennustyöt alkavat Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan rajalla sijaitsevasta Huuhanahosta, missä sijaitsee pääosa urakan kalliosta.

- Mikkeli–Nuutilanmäki-välistä tulee nelikaistainen, keskikaiteellinen tie, joka sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään. Puunpoistoa alueella on jo tehty talven mittaan ja linja on hahmottumassa maisemaan. Hankkeesta saatavat hyödyt ovat merkittäviä sekä paikallisesti että koko Itä-Suomelle. On hienoa päästä aloittamaan urakka alkuperäisessä aikataulussa, toteaa projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta.

- Missiomme luoda toimivampaa maailmaa käy toteen tässä urakassa; kyseessä on merkittävä parannus myös valtakunnalliseen ja alueelliseen infrastruktuuriin. Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan työt ja hyödyntämään laaja-alaisesti Destian asiantuntijuutta sekä ammattitaitoa koko infran elinkaarelta, kommentoi Destian Itä-Suomen tulosyksikön johtaja Pasi Kailasalo.

Itä-Suomelle merkittävä hanke etenee

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki ST-urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa läsnä olivat hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta, projektijohtaja Harri Korhonen ja Itä-Suomen tulosyksikön johtaja Pasi Kailasalo Destia Oy:stä, suunnittelu ja hankkeet -toimialajohtaja Mirja Noukka Liikennevirastosta sekä Destia Oy:n vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen.

Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu aloitettiin syksyllä 2017 ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.

Destia Oy urakoimaan Mikkeli–Nuutilanmäki -väliä, työt alulle 2018

Valtatie 5:n parantamistyöt Mikkelin ja Juvan välillä päästään aloittamaan keväällä. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Destia Oy.

Mikkeli–Nuutilanmäki osuuden kustannukset ovat noin 75 miljoonaa euroa.
Urakoitsijavalinta koskee Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäistä urakkaa Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021. Hankintapäätöksellä on 14 vuorokauden valitusaika.
 
Hankkeen tiesuunnitelman muutos on hyväksytty ja puustoa aletaan poistaa Mikkelin päässä jo ennen joulua
 
Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -osuutta koskevasta tiesuunnitelmasta 8.12.2017 ja kyseistä osuutta koskeva maantietoimituksen aloituskokous pidetään tammikuussa. Tilaisuudesta toimitetaan erillinen kutsu asianosasille. Yksityisten maanomistajien puuston poistosta informoidaan maantietoimituksen aloituskokouksessa.
 
Tielinjalla Mikkelin kaupungin maalla on aloitettu raivaustyöt ja varsinainen puuston poisto Kt 72 läheisyydessä Huusharjun alueella alkaa keskiviikkona 20.12.
reaktionapit
Sivu päivitetty 12.09.2019