Vt 1 Kehä III–Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset

Käynnissä

Valtatielle 1 (Turunväylä) toteutetaan vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit välille Kehä III–Munkkivuori. Nopeusrajoituksia ohjataan ruuhkien sekä sää- ja keliolosuhteiden perusteella. Lisäksi hankkeessa rakennetaan tiedotusopasteita, varoitusmerkkejä, liikenteenmittauslaitteita ja kaksi sääasemaa.

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Marja Wuori

  • 029 534 3834
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jukka Hietaniemi

  • 029 534 3513
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Vt 1 Kehä III–Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset

Valtatielle 1 (Turunväylä) toteutetaan vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit Kehä III:n sisäpuoliselle osuudelle aina Munkkivuoreen asti. Nopeusrajoituksia ohjataan ruuhkien sekä sää- ja keliolosuhteiden perusteella. Lisäksi hankkeessa rakennetaan tiedotusopasteita, varoitusmerkkejä, liikenteenmittauslaitteita ja kaksi sääasemaa. Vaihtuvien nopeusrajoitusten avulla tienkäyttäjille pystytään kertomaan tarkemmin liikenteen häiriöistä ja niiden sijainnista.

Hankkeen sisältö

Vaihtuvat nopeusrajoitukset toteutetaan valtatielle 1 välille Kehä III–Munkkivuori noin 15 kilometrin matkalle kolmen kaupungin (Helsinki, Espoo, Kauniainen) alueelle. Suunnittelualue rajautuu maantieteellisesti lännessä Kehä III:n eritasoliittymän länsipuolelle ja idässä Huopalahdentien liikennevaloliittymään. Turunväylältä vastaavat vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit löytyvät ennestään Kehä III:n länsipuolelta.

Nopeusrajoitusmerkkien lisäksi hankkeessa rakennetaan tiedotusopasteita, varoitusmerkkejä, liikenteenmittauslaitteita ja kaksi tiesääasemaa. Jotta rakennettavat uudet laitteet toimivat, asennetaan koko tien matkalle myös tietoliikenne- ja sähkökaapelit. 

Vaihtuvien nopeusrajoitusten toimintaperiaatteiksi on määritelty seuraavaa:

  • Nopeusrajoitus pidetään korkeimmassa mahdollisessa arvossa 100 km/h aina, kun se liikennetilanteen sekä sää- ja keliolosuhteiden osalta on mahdollista. Tämä mahdollistetaan kattavalla liikenteen seurannalla ja riittävän tiheästi toteutetuilla vaihtuvilla opasteilla.
  • Nopeusrajoitus alennetaan arvoon 80 km/h, kun liikennemäärät ovat riittävän suuret. Näin nopeusrajoitusta alennetaan ennakoivasti ennen kuin liikenne huipputunteina ruuhkautuu. Pahoissa ruuhkatilanteissa (keskinopeus alle 40 km/h) nopeusrajoitus voidaan laskea tarvittaessa myös 60 km/h:iin.
  • Välillä Kehä I–Kehä II molemmissa ajosuunnissa on vakavasti ruuhkautuvat erkanevat rampit, joista nykytilanteessa johtuu varsin suuret kaistakohtaiset nopeuserot. Kyseisen välin ongelmakohtiin (molemmat ajosuunnat) reagoidaan kaistakohtaisella seurannalla ja liikenteen ohjauksella. Ratkaisuna on ajokaistakohtaiset vaihtuvat nopeusrajoitukset ja varoitukset, joita ei Suomen avo-osuuksille ole aikaisemmin toteutettu.
  • Nopeusrajoitus alennetaan huonojen sää- ja keliolosuhteiden vuoksi arvoon 80 km/h.
  • Ruuhkatilanteista sekä heikentyneistä ja huonoista sää- ja keliolosuhteista viestitään tienkäyttäjille tiedotusopasteviesteillä, vaihtuvilla varoitusmerkeillä ja varoitusmerkkien lisäkilvillä. Varoitusmerkkien lisäkilvillä viestitään ruuhkavaroitusmerkin yhteydessä etäisyyttä ruuhkautuneeseen tiekohtaan (etäisyys kohteeseen) tai ruuhkautuneen tieosuuden pituutta (vaikutusalueen pituus).
  • Kehä I:n tunnelien (Mestarintunneli ja Keilaniemen tunneli) vakavat häiriötilanteet (hätäsulku) tiedotetaan valtatien 1 tiedotusopasteissa.

Hankkeen tavoitteet

Vaihtuvien nopeusrajoitusten avulla sujuvoitetaan liikennettä vilkkaalla valtatieosuudella. Liikennettä voidaan ohjata ajantasaisen ruuhka-, sää- ja keliolosuhdetiedon sekä poikkeusolosuhteiden perusteella. Lisäksi tienkäyttäjiä pystytään tiedottamaan tarkemmin liikenteen häiriöistä ja niiden sijainnista.

Hanke mahdollistaa nopeusrajoituksen pitämisen 100 km/h:ssa aina silloin, kun olosuhteet sen sallivat, eikä pysyvää nopeusrajoitusta tarvitse laskea. Korkeampi nopeusrajoitus tarkoittaa tienkäyttäjien kannalta nopeampaa matka-aikaa.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana. Rakennustyöt tehdään pääasiassa kevään ja kesän aikana, ja syksyllä järjestelmää testataan. Uusi liikenteenhallintajärjestelmä on tarkoitus ottaaa käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Espoon kaupungin kesken.
reaktionapit
Sivu päivitetty 26.02.2020