Päällystyskohteet ja alustavat aikataulut

Vuoden 2020 päällystysohjelma on vasta valmisteilla.  

Tiedotteita päällystystöistä

Tällä hetkellä ei ole käynnissä päällystystöitä. 

 

 

 

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelussa.

 

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY

Päällystystyöt 2020 - Varsinais-Suomi

Kesän 2020 päällystysohjelma on valmisteilla. Tämän vuoden päällystyskohteista tiedotetaan maaliskuun loppupuolella. Rahoitusta teiden päällystämiseen on jonkin verran enemmän kuin viime vuonna. Lauha talvi on kuluttanut päällysteitä ja niiden kunto on yleisesti heikentynyt. Päällysteissä on myös paljon korjausvelkaa. Vuonna 2020 päällystysohjelman kohteissa on hieman aiempaa enemmän alemman tieverkon kohteita. Viime vuosina on keskitytty voimakkaasti vilkasliikenteisen tieverkon parantamiseen ja päätieverkon kunto onkin yleisesti ottaen hyvä. Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisellä tieverkolla, johon ei ole pystytty viime vuosina satsaamaan juuri lainkaan. Tänä vuonna tavoitteena on saada hieman parannusta myös hiljaisemmalle tieverkolle. 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.01.2020