Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö / Aluepäällikkö

Miia Kari

  • +358 295 34 3111
  • miia.kari@vayla.fi

Finnmap Infra Oy

Suunnittelukonsultti

Teemu Tuhkanen

  • +358 44 573 9066
  • teemu.tuhkanen@finnmap-infra.fi

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Siru Koski

  • +358 40 723 2044
  • siru.koski@ramboll.fi

"Yleisötilaisuuden" materiaali, Suonenjoki

Nuuvi – Suihkola tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Suonenjoki

Ratasuunnitelma koskee Suonenjoen kaupungissa sijaitsevia Nuuvin, Paansuun ja Suihkolan tasoristeyksiä.

Hankkeen tausta

Väylävirasto päätti 4.9.19 käynnistää ratasuunnitelman Nuuvi – Suihkola tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Suonenjoki. Tasoristeykset sijaitsevat Pieksämäki–Kuopioi– rataosalla ratakilometrivälillä 406+125 (Nuuvi) - 407+368 (Suihkola).

Tasoristeykset kuuluvat valtakunnalliseen tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeeseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeys- ja junaturvallisuutta sekä tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi voidaan tasoristeykset sulkea ja järjestää kulku rakennettavien sekä parannettavien kulkuyhteyksien kautta radan olemassa olevalle eritasolle.

 

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä  ilmoitetaan alueen lehdessä sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustauluilla. 

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Yleisötilaisuus PERUTTU. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa tullaan järjestämään muilla keinoin.

Väylä järjestää suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Suonenjoella 16.3.2020 klo 17.30 - 19.00 Yrityspuisto Futurian auditoriossa osoitteessa Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki.

Esittelyaineisto, mikä oli tarkoitus esitellä yleisötilaisuudessa, on ladattavissa sivun vasemmassa reunassa olevasta linkistä.

Oheisesta linkistä pääset katsomaan virallisen yleisötilaisuuskutsun

https://vayla.fi/-/kutsu-nuuvi-suihkola-tasoristeysturvallisuuden-parantaminen-ratasuunnitelma-suonenjoki

 

 

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

reaktionapit
Sivu päivitetty 18.03.2020