Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Vartiuksen rajanylityspaikan infrastruktuuria, rakennuksia, tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa. Hanke kuuluu Karelia CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Vartiuksen rajanylityspaikka kesällä, rautatie oikealla puolella asemaa. Kuva: Rajavartiolaitos.

Hankkeen taustat

Vartiuksen rajavartioasema on Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee 65 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Vartiuksen rajavartioasema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan. Euroopan unionin ulkorajaa, Suomen itärajaa, on Vartiuksen rajavartioaseman vastuulla 22,1 km.

Vartiuksesta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992. Sen kautta kulkevat kantatie 89 ja Kontiomäki–Kostamus-rautatie. Vartiuksen rautatieasema toimii rautatieyhdysliikenteen luovutus- ja vastaanottoasemana.

Vartiuksen Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Lyttä (ven. Люття, Ljuttja). Vuosittain Vartiuksen rajan ylittää noin 400 000 henkilöä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Karelia CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 6,41 miljoonaa euroa.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, joka tehtiin 1.1.2019.

Vartiuksen rajanylityspaikka kesällä, rekkoja katoksessa. Kuva: Rajavartiolaitos.

Hankkeen tavoitteet

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. 

Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa päivitetään.

Hankkeeseen osallistuvat Väylä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt, Säteilyturvakeskus, Pietarin direktoraatti, ITM Oy ja Finrail Oy.

Hankkeen eteneminen

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän välillä on allekirjoitettu ja kunnostustoimien suunnittelutyöt on käynnistetty. Rakennustyöt alkavat arviolta keväällä 2020.

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.03.2020