Mt 354 parantaminen rakentamalla jalakulku- ja pyöräilytie Inkeroistentielle, Kouvola. Tiesuunitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 354 (Inkeroistentie) välille Haminanväylä - Spännärintie. Maantien viereen rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilytie sekä kaksi turvallista suojatiesaareketta.Nykytilanne

Maantie 354 (Inkeroistentie) on Inkeroisten taajaman sisääntulotie valtatieltä 15. Yhteys on laajan Inkeroisten taajaman pääväylä ja sen kautta kulkevat pääosin Inkeroisten ja Anjalan tehtaiden puutavarakuljetukset. Vilkasliikenteisellä Inkeroistentiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet ovat turvattomat, koska he joutuvat kulkemaan tien pientareilla erillisten väylien puuttuessa. Lisäksi ajoradan ylittäminen on monessa kohdin vaarallista, koska maantiellä ei ole nykyisin suojateitä.

Sisältö, tavoitteet ja vaikutukset

Maantien 354 välille Haminanväylä - Spännärintie (0,8 km) toteutetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilytie ajoradan pohjoispuolelle. Lisäksi maantielle tehdään kaksi keskisaarekkeellista suojatietä Teininkalliontien ja Äpäkiventien liittymien yhteyteen.

Hanke parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ja liikenneturvallisuutta sekä kohentaa olosuhteita viihtyisämmäksi. Samalla luodaan mahdollisuudet jalankulkuun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämiseen Inkeroisissa.

Tiesuunnitelma ja osallistumismahdollisuudet

Hankkeen rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2019. Suunnitelma lähtee Kouvolan kaupungille yleisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle marraskuun lopulla 2019. Hyväksymispäätös annettaneen kevättalvella 2020. Rakentamiseen tarvittava rakennussuunnitelma valmistuu vuoden loppuun 2019 mennessä.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan vuonna 2020. Huonojen pohjaolosuhteiden takia rakentaminen joudutaan tekemään vaiheittain ja lopullinen asfalttipäällyste toteutunee vuonna 2022.
 

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.02.2020