E18 Kotkan erillishanke

Valmistunut

Kotkan erillishankkeessa E18-tietä parannettiin Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Pääkohteina olivat Kyminlinnan ja Jumalniemen alueiden eritasoliittymät, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyi sillankorjaustöitä, katujärjestelyjä sekä melusuojausten rakentamista. Hanke toteutettiin Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishankkeena ja se valmistui marraskuussa 2015.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektinjohtaja

Jukka Hietaniemi

  • 0295 34 3513
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

E18 Kotkan erillishanke

Hankkeen taustat

E18 on Suomen tärkein kansainvälinen tieyhteys, joka jatkuu Vaalimaan kautta Venäjälle. Valtatie 7:n rakentaminen moottoritieksi Koskenkylän ja Kotkan välillä valmistui syksyllä 2014. Kotkan erillishanke parantaa E18-tietä Kotkan kohdalla, jossa sijaitsee yksi tien itäosan liikenteen pullonkauloista.

Kotkan erillishanke poisti E18-tien pullonkaulan Kotkan kohdalta.

Hankkeen tavoitteet

Kotkan erillishanke on osa E18-tiekokonaisuutta, jossa tavoitteena on luoda turvallinen ja sujuva moottoritie Turusta Vaalimaalle. Kotkan erillishankkeessa poistettiin yksi pahimmista liikenteen ongelmakohdista, joka sijaitsee E18-tiellä Kotkan kohdalla. Nyt liikenne on sujuvampaa moottoritien ja Kotkan kaupungin sekä kaupungin eri osien välillä. Hanke tukee myös elinkeinoelämän kehittymistä.

Hankkeen pääasialliset työt kohdistuivat Kyminlinnan ja Karhulan välille noin kolmen kilometrin matkalle, millä osuudella parannettiin Kyminlinnan eritasoliittymää sekä siihen liittyviä tiejärjestelyjä. Jumalniemeen rakennettiin kokonaan uusi eritasoliittymä sekä tehtiin siihen liittyvät katujärjestelyt Ahlströminkadulla ja Kyminlinnantiellä.

Lisäksi hankkeessa rakennettiin Kyminlinnaan uusi seisake, korjattiin Kymijoen Huumanhaaran moottoritiesiltoja sekä rakennettiin uusille rampeille sillat Kymijoen Korkeakoskenhaaran yli. Melusuojausta rakennettiin Kyminlinnan ja Rantahaan välillä noin yhdeksän kilometriä.
$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen eteneminen

Kotkan erillishankkeen rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2014 ja ne valmistuivat marraskuussa 2015.

Hankkeen kustannukset

Hanke toteutettiin Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishankkeena. Sen kokonaiskustannusarvio on noin 32 miljoonaa euroa, mistä Kotkan kaupungin osuus on noin puolet.

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.12.2015