Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270
  • etunimi.sukunimi@poyry.com

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuoren välille, jolloin parannetaan kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Laukkavirrantien kohdalta ja päättyy Vihtavuorentien kohdalle. Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke.

Suunnitelmatilanne

Hanke on käynnistetty syyskuussa 2019. Laukkavirrantien ja Kantolantie 442 välillä on voimassa oleva tiesuunnitelma. Suunnitelmaa laatii konsultti on Pöyry Finland Oy. Suunnittelutyö käsittää tiesuunnitelman laatimisen Kantolantie 442:n kohdalta Vihtavuorentielle ja rakennussuunnitelman laatimisen välille Laukkavirrantie-Vihtavuorentie. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään sitten, kun tiesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2020 ja rakennussuunnitelma loppuvuodesta 2020.

Maantie 16728 välillä Kantola - Puustelli, Laukaa, tiesuunnitelma

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.12.2019