Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Kukkumäen eritasoliittymän rakentaminen Jyväskylässä valtatiellä 18 (Keuruuntie) uuden keskussairaalan tuntumassa käynnistyy helmikuun alussa 2020.

Keski-Suomen ELY-keskus toimii Kukkumäen eritasoliittymän rakennuttajana, urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki maksavat eritasoliittymän rakennuskustannukset puoliksi, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada Kukkumäen eritasoliittymä ja siihen liittyvät valtatietä 18 sekä katuverkkoa koskevat parantamistoimenpiteet valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tavoitteena on täydentää eritasoliittymä kahdella suoralla rampilla sekä muuttaa nykyinen ramppi oikealle kääntymisen mahdollistavaksi suuntaisliittymäksi. Nykyiseen valtatien 18 (Keuruuntien) rampin päässä Ronsuntaipaleentien, Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaaraliittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Lisäramppien toteuttaminen poistaa eritasoliittymässä valtatieltä vasemmalle kääntymisen tarpeen. Toimenpide parantaa liittymän kohdalla liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän toteuttamien pudottaa Ronsuntaipaleentien – Länsiväylän suuntaisen ajoneuvoliikenteen nopeuksia ja parantaa sivusuuntien liikenteen liittymään pääsyä.

Rakentaminen

Rakentamistyö aloitetaan talvella 2020 Keljon suuntaisen rampin (R2) esirakentamisella. Esirakentaminen tarkoittaa pehmeikköalueella suoritettavaa massanvaihtoa, jossa pehmeät maamateriaalit vaihdetaan kantaviin ja tehdään painopengerrys rakenteeseen soveltuvalla louhemateriaalilla. Esikuormitetun penkereen painuma-aika on 12 kk. Kaivettavat pehmeät ja ylimääräiset maamassat läjitetään Keuruun suuntaisen rampin (R1) viereiselle maa-ainesten sijoitusalueelle. Esirakentamisen jälkeen työt jatkuvat rampin R1 rakentamisella sekä nykyisen rampin R3 ja katujen parantamisella, nämä työt aloitetaan keväällä 2020 ja ne jatkuvat vuoden 2021 puolelle. Kesän 2021 aikana rakennetaan ramppi R2 valmiiksi, viimeistellään kiertoliittymä sekä muut rampit ja väylät.

Haitat liikenteelle

Esirakentamisen aikana liikennehaitat kohdistuvat lähinnä valtatielle 18, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä. Esirakentaminen ulottuu myös lähelle valtatien reunaa, jolloin ajokaistoja joudutaan ohjaamaan valtatien toiselle reunalle. Liikennöinti valtatien molemmilla ajokaistoilla pyritään kuitenkin säilyttämään koko työn ajan. Nykyisten väylien parantamistöiden aikana liikennettä rajoitetaan alennetuin ajonopeuksin ja tilapäisin kaistajärjestelyin, yhtäaikaiset haitat kuitenkin minimoidaan. Kevyen liikenteen väylillä joudutaan myös tarpeen mukaisiin poikkeusjärjestelyihin, mutta liikennöitävyys ja yhteydet säilytetään koko työn ajan.

Linkki hankkeen suunnittelusivuille

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.02.2020