Infograafi Kehä I Laajalahti -hankkeesta: Sujuvampi ja ruuhkattomampi liikenne luontoarvot huomioiden. Nostot: Valmistuu vuoden 2021 aikana. Kustannusarvio 30 miljoonaa. Mitä hankkeessa tehdään: Kurkijoentien risteyssilta rakennetaan, Meluesteitä rakennetaan 1,4 km, Hanke mahdollistaa Raide-Jokerin reitin, Kävelyn ja pyöräilyn väyliä parannetaan, uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä sujuvoittaa liikennettä ja liito-oravien olosuhteet turvataan, kun olemassa olevaa puustoa suojataan ja uusia hyppypuita rakennetaan Kehä I:n varrelle. Hankkeen työvaiheet karkeassa valmistumisjärjestyksessä: Sakkolan alikulkukäytävä, Ruukinrannan alikulkukäytävä, Kurkijoentien risteyssilta, Raide-Jokerin Räisälänsilta, Laajalahdensolmun alikulkukäytävä ja Laajalahdensolmun risteyssilta.

Hankkeessa tapahtuu:

Turvesuontien luona sijaitsevan Laajarannan alikulkukäytävän itäisen puoliskon purkutyöt alkavat torstaina 12.3. Alikulku on käytettävissä töiden ajan ja paikalla on liikenteenohjaajat varmistamassa turvallisen kulkemisen.

Tällä hetkellä jatketaan louhintoja Kehä I:n itäpuolella sekä rakennetaan Raide-Jokerin Räisälänsiltaa. Myös Raide-Jokerin louhepenkkaa, Laajalahdensolmun risteyssillan perustuksia sekä vesihuoltorakentamista tehdään. 

Aiemmin on mm. tehty puuston kaatoa, vanhojen siltojen ja ajokaistojen purkamista, kiertoteiden rakentamista, kuivatuksen rakentamista sekä riista-aitaan liittyviä töitä.

Jatkossa lisäämme viikoittain uusia kuvia työmaalta hankkeen Flickr-kansioon.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.03.2020