Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen

Käynnissä

Hankkeessa sähköistetään 149 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa–Hanko-rata (149 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla Hyvinkää–Karjaa on vain tavaraliikennettä ja Karjaa-Hanko välillä myös kiskobusseilla hoidettavaa ostosopimukseen perustuvaa henkilöliikennettä.

Vuonna 2017 yhteysvälillä kuljetettiin 1,4 miljoonaa tonnia tavaraa, joista vain
osa oli koko rataosan läpi kulkevaa liikennettä. Vuonna 2017 tehtiin Karjaa-Hanko välillä 100 000 henkilöliikenteen matkaa. 

Hyvinkää–Hanko-yhteysvälillä on 78 tasoristeystä, joista 38 on varustettu varoituslaittein. Tasoristeyksistä Hyvinkäällä sijaitsee 8, Nurmijärvellä 15, Vihdissä 18, Lohjalla 13, Raaseporissa 16 ja Hangossa 8. Yhteysvälin tasoristeyksiä on pyritty poistamaan vuosien varrella ja viimeisimmät poistot on tehty 2017.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Sähköistys sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä Lappohjan satamaraiteen sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Tasoristeyksien parantamisen tavoitteena on parantaa rataosan tasoristeyksien turvallisuutta joko niitä poistamalla tai niiden turvallisuutta parantavia toimenpiteitä tekemällä.

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet lukumäärineen ovat:

  • puolipuomit, kun aiemmin varoitusmerkit: 4 kpl
  • näkemien parantaminen, kun aiemmin huonot: 5 kpl
  • näkemien parantaminen, kun eivät aiemmin erityisen huonot: 7
  • tasoristeyksien kevyt parantaminen: 5 kpl
  • ajoneuvokohtaiset ajokiellot: 5 kpl
  • tasoristeyksien perusparantaminen: 12 kpl
  • eritasoliittymän rakentaminen: 10 kpl
  • tasoristeyksien sulkeminen, liikenne ali-/ylikulkuun: 5 kpl
  • tasoristeyksien sulkeminen, liikenne puomilliseen tasoristeykseen: 11 kpl
  • tasoristeyksien sulkeminen, liikenne parempaan vartioimattomaan paikkaan: 2 kpl.

Hankkeen eteneminen

Suunnittelu

Hankkeen ratasuunnitelma on valmistunut vuoden 2019 lopussa. Ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin: koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla.

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvät yleisötilaisuudet Raaseporin alueella Tammisaaressa 29.5.2018 klo 18-20 Gamla sjukvårdskolan ja Mustiossa 30.5.2018 klo 18-20, Mustion koulu.

Vuoden 2020 alkupuolella ratasuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

Rakentaminen

Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2021-2023.

Hankkeen kustannukset

Koko hankkeen kustannusarvio on 62 miljoonaa euroa. Sähköistyksen osuus kustannuksista on 46 ja tasoristeyksien parantamisen 16 miljoonaa euroa.
reaktionapit
Sivu päivitetty 31.01.2020