Yhteystiedot

Lisää Velho-tietoa löydät näistä osoitteista:
https://vayla.fi/velho-allianssi - Velho-nettisivut
http://ohje.velho.vayla.fi/ - Velho-tukipalvelusivusto

Sähköpostilla voi lähestyä meitä näillä osoitteilla:
velhotuki@vayla.fi – Velho-ohjelmistoon liittyvät tukipyynnöt, palautteet, kysymykset sekä käyttöoikeuspyynnöt
velho@vayla.fi – muut yleiset Velhoon liittyvät kysymykset ja palautteet

Jatkossa esim. kvartaali-info-kutsut, uutiskirjeet ja muuta yleistä Velho-infoa tulee Velho-jakelulistan kautta. Mukaan jakelulistalle voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen: velhotuki@vayla.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.03.2020