Rataverkon kapasiteetin hallinta ja optimointi

digihanke-osahanke2-kuvituskuva

Liikennevirasto pyrkii hyödyntämään olemassa olevaa ratakapasiteettia aikaisempaa paremmin.

Rataverkon kapasiteetin optimoinnilla raideliikennettä on mahdollista kehittää nykyistä turvallisemmaksi ja täsmällisemmäksi. Kapasiteetin hallinnan parantaminen luo myös hyvän pohjan rautatieliikenteen kilpailun avautumiselle.

”Rataverkon kapasiteetin hallinta ja optimointi” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Lue lisää rataurakoitsijoiden mobiilialustasta (RUMA-järjestelmä) www.liikennevirasto.fi/ruma.

Tavoitteet

  • Junien liikkumista voidaan ennustaa (myös operatiivisen tason poikkeamat ja muutokset huomioiden) ja simuloida siten, että ratakapasiteetin käytön suunnittelu ja junaliikenteen operatiivinen häiriöhallinta helpottuvat monitoimittajaympäristössä.
  • Ratatöihin liittyvät keskeiset operatiiviset  tiedot ovat ajantasaisesti ja sähköisesti hyödynnettävissä.
  • Ratakapasiteetin muutostilanteiden joustavuuden lisääminen palvelemaan monitoimittajaympäristöä.
reaktionapit
Sivu päivitetty 19.03.2018