Asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi

$curSection.bigImageAltText.data

Liikennevirasto pyrkii helpottamaan asiointia ja lisäämään vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa.

Palautteen ja joukkoistamisen kautta kerätään tietoa, jonka avulla voidaan parantaa toimintaa ja yhä paremmin täyttää asiakkaiden odotukset. Hankkeen aikana palautekanavia kehitetään helppokäyttöisemmiksi ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta liikkujien kanssa lisätään. Tietoaineistojen laatu paranee uusien palautekanavien johdosta ja samalla aineistojen laadun paraneminen tukee liikenneturvallisuutta.

”Asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Tavoitteet

  • Digitalisoidaan Liikenneviraston ja ELY-keskusten Liikenne-vastuualueen keskeisimmät viranomaispalvelut.
  • Kehitetään asiakasvuorovaikutuksen mahdollistavat sähköiset kanavat palautteiden sekä väylien kuntoon ja liikenteeseen kohdistuvien havaintojen ilmoittamiseen ja jakamiseen.
  • Digitalisoidaan Liikenneviraston hallinnollinen asiankäsittely ja siirrytään sähköiseen toimintamalliin mm. lupa-, päätös- ja lausuntoprosessien osalta.
  • Mahdollistetaan sähköinen asiointi ja kilpailuttaminen.
reaktionapit
Sivu päivitetty 05.06.2017