INSPIRE

 

Väylävirasto hallinnoi ja ylläpitää monia EU:n INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Näistä paikkatietoaineistoista on säädetty kansallisessa laissa paikkatietoinfrastruktuurista (2 § ja 3 §) ja INSPIRE-direktiivissä.

INSPIRE-aineistojen metatietoja ylläpidetään Paikkatietohakemistossa. Toimeenpanon seuranta on automatisoitu ja perustuu Suomen osalta Paikkatietohakemistosta saataviin tietoihin.

INSPIRE-direktiivin Kansallisen aineistoluettelon liitteissä määritellyistä 34 aineistoteemasta Väyläviraston vastuulla ovat seuraavat:

- Vesiväylät (väylät ja turvalaitteet)

- Rataverkko

- Tierekisteri

- Digiroad

- Kanavien sulut

- Yleisiä vesiväyliä koskevat kiellot ja rajoitukset
 

Nämä tiedot ovat julkaisun jälkeen saatavilla Väyläviraston Lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapintojen kautta.

 

Myös Traficomin vastuulla oleva ilmaliikenteen verkko on tarjolla Väyläviraston julkaisemassa Liikenneverkot-tietotuotteessa.

Lisätietoa INSPIRE-asioista Maanmittauslaitoksen sivuilta. Aineistot mainitaan vielä tarkemmin Asetuksessa Paikkatietoinfrastruktuurista.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.05.2020