Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.  

Verkkoselostus 2021

(julkaistu 13.12.2019)

Verkkoselostus 2020     

(päivitetty 13.12.2019)

Karttapalvelu 2021 Karttapalvelu 2020

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Karttapalvelun käyttöohje

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot: https://vayla.fi/avoindata/rataverkko

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä: 
https://vayla.fi/web/en/commercial-railway-transport/network-statement

Verkkoselostuksen 2020 päivitys 13.12.2019
Verkkoselostukseen 2020 on tehty seuraavat muutokset:

Luku  Muutos
Määritelmät Lisätty määritelmät: Finrail Oy, liikennesuunnittelu
1.8 Korjattu Rautatialan sääntelyelimen postiosoite
Lisätty Traffic Management Finland Oy:n yhteystiedot
Lisätty maininta sivustosta www.asemanseutu.fi
1.9 Lisätty linkki Rail Freight Corridors-sivustolle
2.2.1 Rautatieliikenteen harjoittaminen edellyttää käyttösopimusta vain rautatieyrityksiltä
(laki liikenteen palveluista 53 § https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320#O2L5P53)
2.3 Hakemus koskien yksittäisen liikennepaikan käyttösopimusta tulee toimittaa Väylävirastolle hyvissä ajoin.
Resiinaliikennesopimusta koskevat yhteydenotot tulee toimittaa Väylävirastolle hyvissä ajoin. 
2.8 Rautatieliikenteen harjoittajan tulee kuvata turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä myös koulutusohjelmat.
Lisätty linkki osaamis- ja pätevyysvaatimuksia sekä pienimuotoista kuljettajatoimintaa koskeviin ohjeisiin.
3.3.3.1 Linkki rautateiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään päivitetty
ENNE-järjestelmän kuvausta tarkennettu
3.3.3.3 Ansaldo STS Finland muutettu Hitachi Rail STS:ksi
3.4.3 Linkki kansainvälisiin VAK-rautatiesopimuksiin liittyen päivitetty
VAK-ratapihojen luettelo päivitetty
3.4.4 Lisätty maininta höyryvetureja koskevasta liikennöintikiellosta Vuosaaren radan ja Kehäradan tunneleissa
3.6 Rataverkon palveluja kuvaavia tietoja on keskitetty lukuun 5
4.2.2 Viittaus ratakapasiteetin hakuohjeeseen
4.4.3 Lumitöitä voidaan priorisoida kaluston seisottamisen tai muun tarpeen edelle
4.6 Lisätty maininta palvelupaikkakapasiteetin perumisesta sekä ratakapasiteetin käytön seurannasta
4.8.3 Lisätty viittaus "Häiriötilanteiden hallinta ja yhteysjunien odotus" -ohjeeseen.
5.3.1.1 Lisätty viittaus asemanseutujen kehittämisen tietopankkiin.
5.3 ja 5.4 Päivitetty linkit VR Yhtymä Oy:n verkkoselostukseen.
5.4.1.1 Poistettu lause: "Siirtohinnan kustannusvastaavuus tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa."
Tasauslaskumenettely korvattu toteutuneen ja laskutetun kustannuksen erotuksen huomoimisella seuraavan vuoden hinnastossa.
5.5 Suomen rautatietilaston julkaisee Traficom, linkki päivitetty.
6 Lisätietoja ratamaksusta -verkkosivun osoite päivitetty.
Liite 3C Rataosan Tornio-Haaparanta liikennöimismääräykset. Liite poistettu, asia on esitetty Jt:ssä.
Liite 3G Turvalaitejärjestelmät. Liite poistettu, asia esitetty verkkoselostuksen karttapalvelussa.
Liite 3K Liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt, lista päivitetty.
Liite 4C Kapasiteettiratkaisijan ja kapasiteettiohjaajan tehtävät.
Liite 4D Kalustokiertojen toimittamisajankohta, kapasiteettiratkaisijan ja kapasiteettiohjaajan tehtävät.
Liite 5B

Ratajohtoverkon siirtomaksuhinnasto päivitetty, vetoyksikkökohtainen perusmaksu, häviöenergiamaksu ja siirtohäviöprosentti muuttuneet lausuntoaineistoon verrattuna
(39€/kk-->46€/kk, 48 €/MWh-->40€/MWh ja 3,3%-->5%).

Muutokset on pyritty korostamaan julkaisussa keltaisella taustavärillä (lukuunottamatta liitettä 3K).

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.01.2020