Liikenneviraston avoin data sisältää liikenteen reaaliaikaista tilanne- ja olosuhdetietoa, tietoa liikenneverkoista sekä joukkoliikenteen aineistoja.

Tieverkko ja tieliikenne

Rataverkko ja rautatieliikenne

Vesiväylät ja meriliikenne

 

WMTS (Web Map Tile Service) -standardin mukaisen karttakuvapalvelun, jonka tarjoaman rajapinnan kautta on saatavilla rasterimuotoista kartta-aineistoa merialueilta ja sisävesiltä.

 

AIS-alustiedot

 

Joukkoliikenne

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.11.2016