Liikennemerkkien kirjasintyyppi

Suomessa opastusmerkeissä käytetään Liikenneviraston omaa kirjasintyyppiä. Nykyisten opastusmerkkien tekstityypit ja mitoitukset ovat peräisin 1960-luvulta.

Esimerkki Liikennemerkkien kirjasintyypistä

Kirjasintyypin käyttö

Nykyinen Liikenneviraston kirjasintyyppi on luotu ennen ATK-suunnittelun aikaa ja sen soveltaminen nykyisissä suunnitteluohjelmissa ja nykyaikaisissa merkkien valmistusmenetelmissä on ollut työlästä.  Monissa nykyisissä suunnitteluohjelmistoissa Liikenneviraston kirjasintyyppi on ohjelmallisesti kuvaobjekti, ei lainkaan tekstiobjekti.  Mikään yleisesti käytössä oleva kaupallinen kirjasintyyppi ei vastaa Liikenneviraston tyyppiä. Ohjeita kirjasintyypin käyttöön ja tekstinmitoitustaulukot on julkaistu ohjeessa Liikennemerkkipiirrustukset 2.

 

Kirjasintyypin käyttölupa on CC0 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)
 

Jaettavat tiedostot ovat:

Fonts_Outline.dwg   Liikennemerkkifontti DWG-muotoisena kuvana
Fonts_Outline.pdf  Liikennemerkkifontin esikatselu PDF-muodossa
LICENSE    Käyttölupateksti englanniksi
Sivu päivitetty 19.12.2017