Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

Digiroad Twitterissä

Hyvä tietää

Digiroad-dokumentit ja liitetiedostot löytyvät myös kootusti Dokumentit -sivulta.

Yleistä Digiroadin ylläpidosta

Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Väylä omistaa Digiroad-tietojärjestelmän ja vastaa sen toiminnasta, kehittämisestä ja tietojen luovuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Digiroad-operaattori toimii järjestelmän pääkäyttäjänä, ylläpitää aineistoa ja tukee eri osapuolia Digiroad-toiminnassa. Operaattoripalvelua hoitaa tällä hetkellä Sitowise Oy.

Digiroadin toimintamalli

 

Ylläpitovastuut

Digiroadin sisältämien tietojen ylläpitovastuu on jaettu organisaatioille, joilla on käytettävissään paras ja ajanmukaisin tieto tie- ja katuverkosta. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Väylä, kunnat ja TVV:t (toimivaltainen viranomainen, esim. HSL ja Föli), joiden vastuut jakautuvat seuraavanlaisesti:
  • Maanmittauslaitos: teiden, katujen ja yksityisteiden keskilinjan geometria 
  • Väylä: maanteiden ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustiedot
  • Kunnat: katujen, omistamiensa kevyen liikenteen väylien ja kuntien hoitamien yksityisteiden ominaisuustiedot. Yksityistieden osalta vuoden 2019 alusta yksityistiekunnilla on ilmoitusvelvollisuus painorajoituksista ja ajokielloista. Lisätietoa www.vayla.fi/yksityistiet 
  • TVV:t: hallinnoimiensa joukkoliikennealueiden osalta

 

Digiroad-aineiston lähteet:

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.06.2019