Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

 

Digiroad Twitterissä

Hyvä tietää

Digiroad-dokumentit ja liitetiedostot löytyvät myös kootusti Dokumentit -sivulta.

Yleistä Digiroadin ylläpidosta

Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Väylä omistaa Digiroad-tietojärjestelmän ja vastaa sen toiminnasta, kehittämisestä ja tietojen luovuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Digiroad-operaattori toimii järjestelmän pääkäyttäjänä, ylläpitää aineistoa ja tukee eri osapuolia Digiroad-toiminnassa. Operaattoripalvelua hoitaa tällä hetkellä Sitowise Oy.

Digiroadin toimintamalli

 

Ylläpitovastuut

Digiroadin sisältämien tietojen ylläpitovastuu on jaettu organisaatioille, joilla on käytettävissään paras ja ajanmukaisin tieto tie- ja katuverkosta. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Väylä, kunnat ja TVV:t (toimivaltainen viranomainen, esim. HSL ja Föli), joiden vastuut jakautuvat seuraavanlaisesti:
  • Maanmittauslaitos: teiden, katujen ja yksityisteiden keskilinjan geometria 
  • Väylä: maanteiden ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustiedot
  • Kunnat: katujen, omistamiensa kevyen liikenteen väylien ja kuntien hoitamien yksityisteiden ominaisuustiedot. Yksityistieden osalta vuoden 2019 alusta yksityistiekunnilla on ilmoitusvelvollisuus painorajoituksista ja ajokielloista. Lisätietoa www.vayla.fi/yksityistiet 
  • TVV:t: hallinnoimiensa joukkoliikennealueiden osalta

 

Digiroad-aineiston lähteet:

Ylläpitotyö kunnissa

Kunta ylläpitää Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. Ylläpito perustuu lakiin kansallisesta tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä sekä Väylän kanssa tehtyyn sopimukseen. 

Kunta päivittää vastuullaan olevien tietojen osalta Digiroad-operaattorille tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista ominaisuustiedoista joko suoraan Digiroad-ylläpitosovelluksella tai toimittaa ne Digiroad-operaattorille. Tavoitetila on kuntien geometria-aineistojen ja Digiroad-aineistojen tietomallien yhteneväisyys, joka mahdollistaa tiedonsiirron yhteisten ID-tietojen avulla tai kunta-GML -rajapintaa hyödyntämällä. Valtakunnallisen tietomallin etuja ovat mm. kuntarajat ylittävien palveluiden, reittien ja analyysien kehittäminen. 

Tiegeometrian, valtion omistaman tieverkon ja muiden kuntien alueella olevan tieverkon osalta kunnat voivat jättää aineistosta palautetta suoraan Digiroad-ylläpitosovelluksessa, jolloin operaattori välittää palautteen ylläpidosta vastuussa olevalle taholle. Digiroad-aineistosta voi laittaa myös palautetta suoraan osoitteeseen info@digiroad.fi 

Sivu päivitetty 02.01.2019