Yksityistiet Digiroadissa

Yksityistiekuntien ja Digiroad-hyödyntäjien edunmukaista on, että yksityistieluokitukset sekä ominaisuustiedot ovat ajan tasalla aineistossa.

Digiroad-aineisto osana navigaatiopalveluita

Digiroadin liikenneverkko sisältää autolla ajettavat tiet, lautta- ja lossiyhteydet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Yksityistiet, myös kunnan hoitamat, sisältyvät tie-elementtiluokitukseen omana väylätyyppinään. Digiroadin kautta myös yksityisteitä koskevat tiedot, mm. painorajoitukset ja liikennemerkit, ovat mahdollisimman kattavasti mukana aineistoa hyödyntävissä reitityspalveluissa.

Reititys- ja navigointipalveluita kehittävien yritysten näkökulmasta Digiroadin etuna on aineiston laajuus ja kattavuus. Digiroad-aineiston laajuus mahdollistaa ominaisuustietojen valitsemisen ja käyttämisen hyödyntäjän omista tarpeista lähtien. Digiroadin kaikkia tietoja ei sellaisenaan käytetä navigaattoreissa, vaan laitteita tuottavat tahot käyttävät Digiroadia yhtenä lähtöaineistona oman aineistotuotantonsa osana.

Yksityisteiden kuntoon liittyvä tieto, esimerkiksi painorajoitus, voi olla oleellinen Digiroad-aineiston hyödyntäjän näkökulmasta. Aineistoa käytetään esimerkiksi puunkuljetusten reittisuunnittelussa.

Yksityistienpitäjä voi rajoittaa liikennettä tiellään

Yksityistienpitäjä voi rajoituksen asettamalla rajoittaa liikennettä tiellään. Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen (esim. paino- tai nopeusrajoitusmerkkiin, yksityistie-lisäkilpeen tai puomiin) tarvitaan aina myös kunnan lupa. Tiekunnan ja tieosakkaiden edun mukaista on se, että luvan saanut liikennemerkki tms. näkyy mahdollisimman kattavasti Digiroadia hyödyntävissä reitityspalveluissa.

Kunnilla on merkittävä rooli yksityisteiden tietojen ajantasaisuudessa

Kuntien ja yksityisten tiekuntien aktiivinen rooli tiedontarjoajina on tärkeä, sillä niiden vastuulla olevien katujen ja yksityisteiden tietoja ei saada muualta. Yksityisteiden tietojen päivittämiseksi kannattaa olla yhteydessä oman kunnan tekniseen toimistoon, josta tieto välitetään eteenpäin Digiroadiin. Varsinkin pysyvään liikenneohjauslaitteeseen, kuten puomiin, liittyvä tieto on tärkeä. Yksityiset tiekunnat voivat toimittaa yksityistietietoa myös suoraan Digiroad-operaattorille osoitteeseen info(a)digiroad.fi.

Digiroad mahdollistaa ajantasaisen ja kattavan tiedon leviämisen kaikille sen hyödyntäjille.

Suomen tieyhdistyksen sivuilla on ajankohtaista yksityistieasiaa.

 

Sivu päivitetty 10.10.2018