Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info@digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit@digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 260 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

Digiroad Twitterissä

Ylläpitosovelluksen usein kysytyt kysymykset

Mistä keskilinja-aineisto tulee ja miksi sitä ei voi muokata?

Keskilinja-aineisto tulee Maanmittauslaitokselta ja se on muodostettu JHS 188-suosituksen mukaan. Näin ollen se ei sisällä esimerkiksi tien vieressä olevia kevyen liikenteen väyliä vaan ainoastaan viherkaistalla erotetut kevyen liikenteen väylät.

Muutostietoja geometriaan ei voi tehdä itse. Geometriaan liittyvät korjauspyynnöt tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle.

Kaikki Digiroadissa ylläpidettävät tietolajit hyödyntävät MML:n ajantasaista keskilinjageometriaa.

Mitä tietoja lähetetään Maanmittauslaitokselle ja miten ne lähetetään?

Maanmittauslaitokselle toimitetaan palautteet geometriasta, hallinnollisen luokan muutostarpeista, katujen nimistä ja osoitenumeroista. Tiedot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen maasto(a)maanmittauslaitos.fi.

Mihin kaikkialle tiedot uusista teistä kannattaa lähettää?

Tieto uusista teistä kannattaa lähettää viimeistään siinä vaiheessa, kun tie on ajokelpoinen. Tiedot voi toimittaa muun muassa seuraaville tahoille:

Maanmittauslaitos (alueellinen maanmittaustoimisto)
Alueellinen pelastuslaitos
Paikalliset sähkönjakeluyhtiöt
Kiinteistön omistajat
Alueellinen jätehuolto
Alueellinen taksikeskus

Tietoja kannattaa toimittaa useammin kuin kerran vuodessa, koska päivitysprosessit eri tahoilla eivät välttämättä voi hyödyntää tietoja heti, kun ne saadaan. Lisäksi on hyvä, että tiedot ovat käytössä välittömästi, kun tie on käytettävissä.

Mistä hallinnollisen luokan tiedot tulevat?
Hallinnollista luokkaa ylläpitää Maanmittauslaitos.
Miten hallinnollisen luokan korjauksia voi ilmoittaa ja kenelle ne ilmoitetaan?

Korjaukset voi toimittaa suoraan Maanmittauslaitokselle sähköpostitse maasto(a)maanmittauslaitos.fi. Korjaukseen on liitettävä mukaan selkeä kuvaus siitä, mitkä kohdat ovat virheellisiä ja mihin luokkaan ne tulee korjata.

Ilmoittamiseen voi käyttää esimerkiksi LINK-ID:tä ja mml_id:tä, jotka näkyvät tielinkki-tasolla Digiroad-ylläpitosovelluksessa, klikkaamalla kadun nimeä tai karttaa, johon korjattavat kohteet on merkitty.

Mistä saa tunnukset sovellukseen?
Tunnukset saa Digiroad-operaattorilta. Ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin. → Yhteystiedot
Miten selvitän, onko minulla tai kunnassamme jo käyttäjätunnus?
Asiasta voi kysyä Digiroad-operaattorilta. Ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin. → Yhteystiedot
Kunnalla on jo käytössä katurekisteri: miksi kunnan täytyy ylläpitää tietoja kahdessa järjestelmässä?
Digiroad on ainut kanava jakaa tiedot valtakunnalliseen käyttöön. Digiroad-tietoja hyödyntävät monet järjestelmät ja tahot. 
Ovatko toiminnallisen luokan arvot ja selitteet muuttuneet vanhasta järjestelmästä?
Toiminnallisten luokkien 1-6 arvot ja selitteet ovat samat kuin vanhassa järjestelmässä. Luokka 7 on ajopolku, joka on uusi toiminnallinen luokka Digiroadissa. Luokka 8 on kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylän arvo vanhassa järjestelmässä oli 10. Kuntien toiveesta sovellukseen on lisätty luokkien 6-8 selitteet.
Miten laitetaan kääntymisrajoitus, joka koskee vain yhtä ajoneuvoa?
Tällaisessa tapauksessa tulee lisätä poikkeukset koskemaan kaikkia muita ajoneuvoja.
Miten laitetaan läpiajokielto?
Läpiajokielto asetetaan tietolajin ajoneuvokohtainen rajoitus avulla, missä on erikseen läpiajo kielletty rajoitus alasvetovalikossa.
Miten voi lisätä ajoneuvokiellon?
Ajoneuvokieltoja voi lisätä kuten mitä tahansa muita tietolajeja. Valitse tietolaji-valikosta ajoneuvokohtainen rajoitus.
Pitääkö kunnassa tehdä jonkinlainen hallinnollinen päätös, kuka vastaa Digiroad-tietojen ylläpidosta?
Kunnassa on hyvä sopia sisäisesti, kenen vastuulla on Digiroad-tietojen ylläpito.
Miksi tiedot siirtyvät navigaattoreihin hitaasti?
Aineiston ajantasaisuus riippuu täysin toimittavan järjestelmän päivitysaktiivisuudesta. Lisäksi navigaattoreissa ei valitettavasti välttämättä hyödynnetä kaikkia Digiroad-aineistoja.
Onko kuntien käyttämä ETRS-GK käytettävissä?
Toistaiseksi Digiroadissa on käytössä ainoastaan ETRS-TM35FIN-koordinaatisto. Myöhemmin on mahdollisesti tulossa myös muita koordinaatistoja.
Kuka ylläpitää yksityisteiden tietoja Digiroadissa?
On toivottavaa, että kunnat ylläpitävät myös yksityisteiden tietoja, jos kunnalla on niitä tiedossa. Yksityisteiden tietoja ei juurikaan saada muualta kuin kunnista.
Mitä hakutoiminnallisuuksia sovelluksessa on?

Sovelluksessa voi hakea koordinaateilla, katuosoitteella ja tieosoitteella. Hakuikkuna on vasemassa yläkulmassa.

Lisäksi tielinkkejä voi hakea osoiterivin kautta LINK-ID:n avulla: esim. https://extranet.liikennevirasto.fi/digiroad/#linkProperty/1265393, jossa 1265393 on LINK-ID.

Pysäkkejä voi hakea valtakunnallisen ID:n avulla: esim. https://extranet.liikennevirasto.fi/digiroad/#massTransitStop/180360, jossa 180360 on pysäkin valtakunnallinen ID.

Miksei kaikkia tietolajeja voi muokata?
Muokattavat tietolajit näkyvät sovelluksen tietolajit -valikosta.
Voiko KYPSiä vielä käyttää?
Vanha KYPS-sovellus poistettiin käytöstä 30.4.2015. Ylläpito tapahtuu jatkossa uudella Digiroad-ylläpitosovelluksella tai toimittamalla ylläpitotietoa Digiroad-operaattorille.
Maanteillä on virheitä, mutta kunta ei saa korjata niitä. Kuka korjaa tiedot?
Maanteiden virheet kannattaa toimittaa tiedoksi paikalliseen Ely-keskukseen, josta ne viedään Tierekisteriin ja sitä kautta aikanaan Digiroadiin. Tiedot voi toimittaa myös Digiroad-operaattorille.
Päivitettävää on paljon, voiko tietoja edelleen lähettää Digiroad-operaattorille?
Kyllä voi. Operaattori tekee edelleen kuntien toimittamat päivitystiedot Digiroadiin (sähköpostin liitteenä karttakuvat, paikkatietoformaatit jne.).
Miksi sovelluksesta puuttuu geometriaa?
Sovelluksesta ei enää pitäisi puuttua geometriaa, sillä Digiroadin käytössä on MML:n maastotietokannan mukainen geometria parin päivän viiveellä. Mikäli geometria edelleen puuttuu, se ei todennäköisesti ole maastotietokannassakaan. Geometriapuutteista voi ilmoittaa suoraan Maanmittauslaitokselle osoitteeseen maasto(a)maanmittauslaitos.fi. Otamme tiedon mielellämme myös Digiroadiin.
Miten voi nähdä naapurikunnan tiedot?

Oikeudet jakautuvat maantieteellisesti seuraavasti:

  • Ilman Digiroad-oikeuksia Liikenneviraston tunnuksilla pääsee katselemaan kaikkia aineistoja.
  • Sovelluksen käyttäjällä on oikeudet hänelle määriteltyjen kuntien maantieteellisten kuntarajojen sisäpuolella oleviin kaikkiin aineistoihin tai vain pysäkkiaineistoihin.
  • Digiroad-operaattorilla on oikeudet koko Suomen kaikkiin aineistoihin.
Miksi nopeusrajoituksissa on mustia pätkiä?
Musta kohta nopeusrajoituksissa tarkoittaa tuntematonta nopeusrajoitusta. Kyseiseen kohtaan ei ole toimitettu nopeusrajoitustietoa. Tuntemattoman nopeusrajoituksen tilalle voi päivittää voimassaolevan nopeuden.
reaktionapit
Sivu päivitetty 27.02.2020