Suunniteltu rakennusvaiheen geometria

Suravage-ohje sisältää osiot kunnalle, ELY-keskukselle ja Maanmittauslaitokselle sekä suunnittelijoille geometrian mallinnusohjeet. 

Prosessi uuden geometrian luomiseksi - tiet ja osoitteet kartalle heti!

Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpidon eli SURAVAGE-prosessin tavoitteena on sujuva ja mahdollisimman ajantasainen tiedon koostaminen tie- ja katuverkon keskilinjamuodossa. SURAVAGE-prosessilla pyritään ennakoimaan rakentamisen jälkeisen tilanteen geometriaa.  Keskeisiä suunnitellun rakennusvaiheen geometrian tietojen hyödyntäjiä ovat mm. pelastusviranomaiset, alue- ja liikennesuunnittelu sekä navigaattorivalmistajat.

SURAVAGE-prosessi alkaa rakentamissuunnitelmasta ja on osana Digiroad-järjestelmää. Rakentamissuunnitelman mukainen geometria saa Digiroad-aineistossa ominaisuustiedokseen rakenteilla-statuksen ja löytyy tielinkin ominaisuustietona.

Aiheeseen liittyvät materiaalit

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.10.2019