Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

Digiroad Twitterissä

Digiroad-aineiston ylläpito

Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Väylä omistaa Digiroad-tietojärjestelmän ja vastaa sen toiminnasta, kehittämisestä ja tietojen luovuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Digiroad-operaattori toimii järjestelmän pääkäyttäjänä, ylläpitää aineistoa ja tukee eri osapuolia Digiroad-toiminnassa. Operaattoripalvelua hoitaa tällä hetkellä Sitowise Oy.

Digiroad-aineiston ylläpitäminen kannattaa

Kun ylläpidät Digiroadia kuntasi osalta, mahdollistat reititystä hyödyntävien palvelujen paremman toimivuuden kunnan alueella. Aineistoa hyödyntävät mm. Hätäkeskuslaitos sekä kotihoidon optimoinnin palvelut. Myös esimerkiksi useat navigaattorivalmistajat, reitityspalveluita tuottavat yritykset sekä metsäyhtiöt käyttävät Digiroadia lähtöaineistona reitityk-sessä. Digiroad-aineistoa ylläpidetään Digiroad-ylläpitosovelluksessa. Sovellukseen pääsee kirjautumaan alla olevan painikkeen kautta.

 

Digiroadin ylläpitovastuut

Digiroadin sisältämien tietojen ylläpitovastuu on jaettu organisaatioille, joilla on käytettävissään paras ja ajanmukaisin tieto tie- ja katuverkosta. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Väylä, kunnat ja TVV:t (toimivaltainen viranomainen, esim. HSL ja Föli), joiden vastuut jakautuvat seuraavanlaisesti:

  • Maanmittauslaitos: teiden, katujen ja yksityisteiden keskilinjan geometria 
  • Väylä: maanteiden ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustiedot
  • Kunnat: katujen, omistamiensa kevyen liikenteen väylien ja kuntien hoitamien yksityisteiden ominaisuustiedot. Yksityistieden osalta vuoden 2019 alusta yksityistiekunnilla on ilmoitusvelvollisuus painorajoituksista ja ajokielloista. Lisätietoa www.vayla.fi/yksityistiet 
  • TVV:t: hallinnoimiensa joukkoliikennealueiden osalta

Digiroad-aineiston lähteet on esitelty alla olevassa kuvassa:

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.07.2019