HUPS! Miten sinä tänne päädyit?
Rakennamme uutta, ja sen aikaa tämä sivu on työn alla.

LIIKENTEENOHJAUSLAITETIETOJEN TOIMITTAMINEN VÄYLÄVIRASTON TIETOJÄRJESTELMÄÄN

Ohjeessa määritetään Tieliikennelaki 729/2018  71 § Liikenteenohjauslaitteen asettaminen mukainen Väylän tarkempi määräys toimitettavan tiedon sisällöstä ja toimitustavasta. Kuntien ja muiden tienpitäjien tulee toimittaa tiedot liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta Väylälle tämän ohjeen mukaisesti.  

Asettamisella tarkoitetaan koko prosessia, jossa liikenteenohjauslaitteesta (LO-laitteesta myöhemmin) tehdään hallinnollinen päätös ja LO-laite pystytetään tai viedään muuten maastoon. Kun asettaminen on tehty, tiedot tulee toimittaa ohjeen mukaisesti Väylän Digiroad-järjestelmään.    

Liikenteenohjauslaitteilla tarkoitetaan liikennevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat Liikenteenohjauslaitteet on määritelty tarkemmin tämän ohjeen osiossa XX Käsitemallit. 

Kunta voi valita menetelmän tietojen toimittamiseen neljästä ohjeessa esitetystä vaihtoehdosta. Tiedot toimitetaan kaikissa tapauksissa Digiroad-järjestelmään. Digiroad on valtakunnallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä, jossa on koottuna tiegeometria sekä keskeisimmät tiestöä kuvaavat ominaisuustiedot. 

Ohje sisältää  

  1. Kunnan viranomaisen yleisen toimintaohjeen tietojen toimittamiseen 
  2. Tietojen käsitemallin (mitä termeillä tarkoitetaan) 
  3. Tarkemman tietomallin (mitä ja miten tietoja mistäkin laitteesta tulee toimittaa) 
  4. Ohje aineiston tuottajalle: Ohjeen liitteessä 1 on määritetty aineiston tuottajalle ohje, jota viranomainen voi käyttää urakointisopimuksen tai muun aineistokartoituksen ohjeena tietojen toimittamiseen. 
  5. Ohje yksityistien pitäjille 

Koulutusympäristöön pääsee siirtymään vasemmalla olevan palkin painikkeesta. Koulutusympäristössä on käsitelty mm. miksi tiedot tulee toimittaa, mihin tietoja voidaan hyödyntää kaupallisesti ja kunnan omissa toiminnoissa sekä LOREM IPSUM JNE. 

Hyvien käytäntöjen osiossa on nostettu esille erilaisia toimivaksi todettuja toimintamalleja tietojen toimittamiseksi ja ylläpitämiseksi kunnassa. Osio ei ole osa varsinaista määräystä.  

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.09.2019