Carement

Aihepiiri: Väyläomaisuuden geometria ja ominaisuustiedot
Carement käyttää Digiroad-aineistoa mm. väyläomaisuudenhallinnassa lähtötietojen ja palautusaineistojen tarkastuksiin.
Yhteystiedot: toimistopäällikkö Juha-Pekka Lamminsivu, juha-pekka.lamminsivu(a)carement.fi, puh.050 3138 376

CGI 

Aihepiiri: Kuljetusten suunnittelu ja analysointi (mm. koulukuljetukset)
ReittiGIS-ohjelmisto käyttää Digiroadin tieaineistoa muun muassa koulukuljetusreittien ja koulumatkojen selvityksessä.
Yhteystiedot: tuotepäällikkö Pia Nyman-Ghezelbash, pia.nyman-ghezelbash(a)cgi.com, puh. 040 724 6988

Dimenteq
Aihepiiri: Logistiikka- ja osoitepaikannuspalvelut
Dimenteq hyödyntää Digiroadia osoitepaikannukseen ja logistiikan optimointiin DimGeocode-, DimRoute- ja DimLogistics-palveluissaan. DimLogistics-palvelu tuottaa asiakaskohtaisia logistiikkaratkaisuja, DimRoute on yleiskäyttöinen reitinoptimoinnin rajapintapalvelu ja DimGeocode toimii vastaavasti osoitepaikannuksen rajapintapalveluna.
Yhteystiedot: toimitusjohtaja Teemu Virtanen, teemu.virtanen(a)dimenteq.fi, puh. 050 404 6622

EEE Innovations

Aihepiiri: Aikataulutetun liikenteen ajonopastusjärjestelmä
EEE Innovations Oy kehittää aikataulutetun liikenteen ajonopastusjärjestelmää, joka optimoi sekä energiankulutusta että aikataulussa pysymistä. 
Digiroadista hyödynnetään sijaintikohtaisia nopeusrajoituksia optimaalisten ajonopeusprofiilien laatimiseen.

ESRI Finland

Aihepiiri: Reitti- ja saavutettavuuspalvelu
Esri Finland tuottaa Suomen tie- ja katuverkko -palvelunsa Digiroadin pohjalta. Palvelun avulla voidaan laskea reittejä, saavutettavuuksia sekä palvelualueita.
Yhteystiedot: aineistot(a)esri.fi Jussi Lehtonen Jussi.lehtonen(a)esri.fi
 

Ficonic

Aihepiiri: Auton informaatio- ja viihdejärjestelmä sekä infrastruktuuriin liittyvät järjestelmät.
Ficonic Solutions hyödyntää Digiroadia asiakasprojekteissa sekä yrityksen oman, autoilijoille suunnatun Carrio-palvelun kehittämisessä.
Yhteystiedot: toimitusjohtaja Timo Salminen timo.salminen(a)ficonicsolutions.com puh. 040 745 6821
 

Procomp

Aihepiiri: Reittien matka/aika -optimointi
Procomp Solutions käyttää Digiroad-aineistoa etäisyyksien ja ajoaikojen laskentaan. Näitä tuloksia Procomp Solutions käyttää R2-optimoinnissa sekä hinnoittelutyökaluissaan, joissaa isojenkin matka/aika -matriisien laskenta on tarpeen ja laskennan on tapahduttava nopeasti. Digiroad aineistoa käytetään myös Procompin toteuttamassa geokoodauspalvelussa (osoitekorjaus sekä paikannus) . 
Lisätietoja www.procomp.fi 

TomTom

Aihepiiri: Liikenteen navigointipalvelut
TomTomin navigointitietokannan ylläpidossa käytetään Digiroadia mm. nimistön, geometrian, nopeuksien ja muiden ominaisuustietojen suhteen.
Yhteystiedot: Senior GIS ENgineer Miika Mäkelä miika.makela(a)tomtom.com puh. 040 509 4964
 

TraffICT

Aihepiiri: Tiedonhallinnan ja raportoinnin palvelut
TraffICT hyödyntää Digiroadia tarjoamissaan palveluissa, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää tehokkaammin ja laadukkaammin teknologiaa sekä hyödyntää ja hallita tietoa. TraffICT luo ja kehittää myös tiedonhallinan, älyliikenteen ja liikkumisen sovelluksia sekä palveluita.
Yhteystiedot: Jani Riekkinen jani.riekkinen(a)traffict.fi, puh. 045 670 1990

Vinka

Aihepiiri: Reittioptimointi 
Vinka käyttää Digiroad-aineistoa automaattisen matkojen yhdistelyn ja reittioptimoinnin graafilaskennassa.
Yhteystiedot: toimitusjohtaja Peitsa Turvanen peitsa.turvanen(a)vinka.fi puh. 050 544 5256

WSP

Aihepiiri: Paikkatietokonsultointi, liikenteen ja maankäytön suunnittelu
WSP käyttää Digiroadia paikkatietokonsultoinnissa, liikenteen ja maankäytön suunnittelutehtävissä, mm. liikennesuunnittelussa, matka-aika-saavutettavuuden laskemisessa, toiminnallisten tieluokkien määrittelyssä sekä erilaisissa kaupungin rakenteen tarkasteluissa.

 

Sivu päivitetty 09.02.2017