Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info@digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit@digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 260 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

Digiroad Twitterissä

Lisätietoa

Hyödyntääkö yrityksesi Digiroad-aineistoa? Ilmoita meille, niin lisäämme tietosi tälle sivulle.

Digiroad-aineistoa hyödyntäviä yrityksiä

Digiroad-aineistoa hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa teknologiaratkaisuissa. Aineistoa käytetään esimerkiksi reititys- ja logistiikkapalveluissa, kuljetusten suunnittelussa, navigointijärjestelmissä sekä maankäytön suunnittelussa. Oheisessa listauksessa esitellään Digiroadia tällä hetkellä hyödyntäviä palveluita. Jos yrityksesi tiedot puuttuvat listauksesta, ilmoita palvelustasi Digiroad-tiimille (info(a)digiroad.fi).

Aikataulutetun liikenteen ajonopastusjärjestelmä
 

E3Inno

EEE Innovations Oy kehittää aikataulutetun liikenteen ajonopastusjärjestelmää, joka optimoi sekä energiankulutusta että aikataulussa pysymistä. Digiroadista hyödynnetään sijaintikohtaisia nopeusrajoituksia optimaalisten ajonopeusprofiilien laatimiseen.

Yhteystiedot: www.e3inno.com

Auton informaatio- ja viihdejärjestelmä sekä infrastruktuuriin liittyvät järjestelmät
 

Ficonic Solutions
 

Ficonic Solutions hyödyntää Digiroadia asiakasprojekteissa sekä yrityksen oman, autoilijoille suunnatun Carrio-palvelun kehittämisessä.

Yhteystiedot: toimitusjohtaja Timo Salminen timo.salminen(a)ficonicsolutions.com puh. 040 745 6821

Infrastruktuuri ja kunnossapito

 

Fluent Progress RT

 

Fluent Kunto on teiden ja katujen kunnossapitotoimijoiden työn tehostamiseen kehitetty langaton tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä. Digiroad -materiaalia hyödynnetään Kunto –sovelluksessa paikannustoimintoihin sekä kunnossapidon hallintaan, seurantaan, raportointiin ja visualisointiin.

Yhteystiedot: Marko Miettinen, marko.miettinen(a)fluentprogress.fi, puh. 045 857 5586

Kuljetusten suunnittelu ja analysointi (mm. henkilökuljetukset ja raskaan liikenteen kuljetukset)


CGI

ReittiGIS-ohjelmisto käyttää Digiroadin tieaineistoa muun muassa koulukuljetusreittien ja koulumatkojen selvityksessä.

Yhteystiedot: tuotepäällikkö Pia Nyman-Ghezelbash, pia.nyman-ghezelbash(a)cgi.com, puh. 040 724 6988

 

Procomp

Procomp Solutions käyttää Digiroad-aineistoa etäisyyksien ja ajoaikojen laskentaan. Näitä tuloksia Procomp Solutions käyttää R2-optimoinnissa sekä hinnoittelutyökaluissaan, joissa isojenkin matka/aika -matriisien laskenta on tarpeen ja laskennan on tapahduttava nopeasti. Digiroad-aineistoa käytetään myös Procompin toteuttamassa geokoodauspalvelussa (osoitekorjaus sekä paikannus). 

Lisätietoja www.procomp.fi 

Fastroi Oy on järjestelmätoimittaja, joka tuottaa langattomia tiedonkeruuratkaisuja terveys-, sosiaali- ja asumispalvelujen toiminnanohjaukseen. Digiroad-aineistoa yritys hyödyntää osoitetiedon lähteenä HILKKA-järjestelmän kotihoidon optimoinnissa.

Yhteystiedot: Tuotepäällikkö Mikko Hassinen, mikko.hassinen(a)fastroi.fi
Lisätietoja www.fastroi.fi 

 

Tuon kuljetusliikkeille korkeusrajoitukset helposti nähtäville karttasovellukseni kautta. 

tietorahti.fi 

 

Liikenteen navigointipalvelut
 
TomTom

TomTomin navigointitietokannan ylläpidossa käytetään Digiroadia mm. nimistön, geometrian, nopeuksien ja muiden ominaisuustietojen suhteen.

Yhteystiedot: Senior GIS Engineer Miika Mäkelä miika.makela(a)tomtom.com puh. 040 509 4964
Paikkatietokonsultointi, liikenteen ja maankäytön suunnittelu

 

Linea Konsultit

Linea Konsultit Oy hyödyntää Digiroadia monipuolisesti eri tyyppisissä liikennesuunnittelutehtävissä. Tällaisia ovat mm. hankkeiden priorisointi, saavutettavuusanalyysit, tieverkolliset selvitykset, joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyt, pysäkkiselvitykset, koulureittitarkastelut sekä työmatkareittien laskenta.

Yhteystiedot: www.linea.fi

 

Maankäytön ja liikennesuunnittelun asiantuntijayritys Ramboll Finland Oy käyttää Digiroadia monipuolisena työvälineenä päivittäisissä suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Digiroad on tärkeä tiedon lähde suunnitteluprosesseihin sekä oleellinen osa projektikohtaisia paikkatietoanalyyseja. Laadimme Digiroadiin pohjautuvia analyysejä muun muassa liittymämääristä ja kuljetusreiteistä sekä hyödynnämme sitä tie- ja katuverkon inventointiprojekteissa.

Yhteystiedot: Projektipäällikkö Ari Sirkiä, ari.sirkia(a)ramboll.fi, puh. 020 755 6241 

 

 

WSP

WSP käyttää Digiroadia paikkatietokonsultoinnissa, liikenteen ja maankäytön suunnittelutehtävissä, mm. liikennesuunnittelussa, matka-aika-saavutettavuuden laskemisessa, toiminnallisten tieluokkien määrittelyssä sekä erilaisissa kaupungin rakenteen tarkasteluissa.

Yhteystiedot: WSP Finland
 

Reitti- ja saavutettavuuspalvelu
Buspay logo

BusPay hyödyntää Digiroad ja Vallu-aineistoja Mobiililippu-palvelunsa reitti-, aikataulu- ja lippuaineistojen pohjana.

Yhteystiedot: Tommi Järvinen, tommi(a)buspay.fi, puh. +358 50 466 7533

 

Esri

Esri Finland tuottaa Suomen tie- ja katuverkko -palvelunsa Digiroadin pohjalta. Palvelun avulla voidaan laskea reittejä, saavutettavuuksia sekä palvelualueita.

Yhteystiedot: aineistot(a)esri.fi Jussi Lehtonen Jussi.lehtonen(a)esri.fi
 

Mapple logo

Mapple hyödyntää Digiroad-aineistoa saavutettavuusmatriisin autosaavutettavuuslaskennassa. 

Yhteystiedot: Chief Scientific Officer Henrikki Tenkanen henrikki(a)mapple.fi, puh. +358 45 633 5962

Valio

Valio hyödyntää Digiroad-aineistoa maidonkeräilyn reittisuunnittelussa ja matka-aika -laskennassa.

Yhteystiedot: logistiikkapäällikkö Petteri Laine, petteri.laine(a)valio.fi, puh. 050 384 2542


Vinka

Vinka käyttää Digiroad-aineistoa automaattisen matkojen yhdistelyn ja reittioptimoinnin graafilaskennassa.

Yhteystiedot: toimitusjohtaja Peitsa Turvanen peitsa.turvanen(a)vinka.fi puh. 050 544 5256

Tiedonhallinnan ja raportoinnin palvelut
 

TraffICT

TraffICT hyödyntää Digiroadia tarjoamissaan palveluissa, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää tehokkaammin ja laadukkaammin teknologiaa sekä hyödyntää ja hallita tietoa. TraffICT luo ja kehittää myös tiedonhallinan, älyliikenteen ja liikkumisen sovelluksia sekä palveluita.

Yhteystiedot: Jani Riekkinen jani.riekkinen(a)traffict.fi, puh. 045 670 1990

Väyläomaisuuden geometria ja ominaisuustiedot

Carement

Carement käyttää Digiroad-aineistoa mm. väyläomaisuudenhallinnassa lähtötietojen ja palautusaineistojen tarkastuksiin.

Yhteystiedot: toimistopäällikkö Juha-Pekka Lamminsivu, juha-pekka.lamminsivu(a)carement.fi, puh.050 3138 376
Paikkatietopalvelut ja Digiroad-ylläpidon ulkoistusMS GIS tarjoaa paikkatietokonsultointia, paikkatietopalveluita, kartantuotantoa ja tilastotietojen tuottamista. Digiroad-aineisto on käytössä mm. analyysien taustalla sekä karttojen tuotannossa.

MS GIS tarjoaa myös Digiroad-aineiston ylläpitopalvelua, johon kunnan lakisääteisen ylläpitovelvollisuuden voi ulkoistaa tai tilata opastusta ylläpitoon.

Yhteystiedot: Magnus Storsjö, magnus(at)storsjo.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.02.2020