Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

Digiroad Twitterissä

Hyvä tietää

Digiroad-dokumentit ja liitetiedostot löytyvät myös kootusti Dokumentit -sivulta.

Pysäkkiaineisto

Pysäkkiaineiston ylläpito-ohje kunnille ja ELY-keskuksille sekä pysäkkien nimeämisohje löytyy Dokumentit -sivulta.

Pysäkkiaineiston julkaisumuodot

Pysäkkiaineistoa päivitetään jatkuvasti kuntien, ELY-keskusten, TVV-ylläpitäjien sekä operaattorin toimesta. Muun muassa valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä, liikennelupajärjestelmät sekä reittisuunnittelupalvelut hyödyntävät pysäkkiaineistoa.

  • Kattavin ja ajantasaisin pysäkkiaineisto on ladattavissa Väylän katselu- ja latauspalvelun kautta kohdasta Vapaasti valittavat- Karttatasot- Joukkoliikenne- Joukkoliikenteen pysäkki. Aineistossa on saatavilla Digiroadissa ylläpidettävät ominaisuustiedot, mukaan lukien matkustajainformaation kannalta tärkeät varustetiedot. Aineisto päivittyy jakelupalveluun päivittäin. 

  • Pysäkiaineiston erillisirroitus suoraan ylläpitosovelluksesta julkaistaan kerran viikossa Dokumentit -sivulla Pysäkkiaineisto. Aineistoon on karsittu Vallu-järjestelmään siirtyvät pysäkin ominaisuustiedot.

  • GTFS-muotoinen pysäkkiaineisto Pysakit.zip WGS84 -koordinaattijärjestelmässä on ladattavissa täältä. Waltti-järjestelmälle räätälöity GTFS-pysäkkiaineisto kuntakoodilla löytyy täältä. Aineistoon on lisätty kuntakoodi stop_desc -kenttään. Uusin aineisto päivittyy sivulle joka aamu. 

  • Pysäkkiaineiston voi ladata Digiroad-jakelun kautta. 

Pysäkkiaineistoa muokataan sovelluksessa päivittäin. Viikon aikana tapahtuneet muutokset näkyvät uusimmassa nettiin siirretyssä pysäkkiaineistossa. Uudet pysäkit saa valittua VALID_FROM sarakkeesta päivämäärän mukaan. Jos pysäkin sijainti tai ominaisuustieto on muuttunut, näkyy tieto muutosajankohdasta sarakkeessa MODIFIED_TIMESTAMP. Poistetut pysäkit löytyvät myös pysäkkiaineistosta kohdasta VALID_TO.

Verkkosivuilla julkaistun pysäkkiaineiston ominaisuustiedot 

Alla olevassa listauksessa ovat ne CSV-tiedoston sarakkeet, joihin tällä hetkellä tuotetaan aineistoa. Tietoturvasyistä pysäkkien csv-exportissa ei näy enää käyttäjätunnustietoa. MODIFIED_BY kenttä on poistettu aineistosta.

Pysäkkiaineiston ominaisuustiedot

Ominaisuustieto

CSV

Kuvaus

Valtakunnallinen ID

STOP_ID

Valtakunnallinen tunnus. Digiroad generoi tunnuksen, kun pysäkki luodaan.

Ylläpitäjän tunnus

ADMIN_STOP_ID

Ylläpitäjän tunnus

Matkustajatunnus

STOP_CODE

Pysäkin tunnus matkustajalle

Nimi suomeksi

NAME_FI

Pysäkin nimi suomeksi

Nimi ruotsiksi

NAME_SV

Pysäkin nimi ruotsiksi

Koordinaatti X

COORDINATE_X

Tien keskilinjan X-koordinaatti EUREF FIN ETRS89-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä kohdasta, jossa pysäkki sijaitsee Digiroad-tietokannassa.

Koordinaatti Y

COORDINATE_Y

Tien keskilinjan Y-koordinaatti EUREF FIN ETRS89-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä kohdasta, jossa pysäkki sijaitsee Digiroad-tietokannassa.

Pysäkin osoite

ADDRESS

Pysäkin osoite (ei tuoteta tällä hetkellä)

Tienumero

ROAD_NUMBER

Pysäkin tien numero (ei tuoteta tällä hetkellä)

Liikennöintisuuntima

BEARING

Liikennöintisuunta. Pohjoinen on nolla astetta, koko kierros myötäpäivään 360 astetta. Lasketaan irrotuksen yhteydessä tiegeometriasta.

Liikennöintisuuntiman kuvaus

BEARING_DESCRIPTION

Pohjoinen, Itä, Etelä tai Länsi. Lasketaan liikennöintisuuntimasta.

Liikennöintisuunnan kuvaus

DIRECTION

Vapaa kuvaus liikennöintisuunnalle

Tyyppi(paikallisliikenne)

LOCAL_BUS

0 tai 1

Tyyppi(kaukoliikenne)

EXPRESS_BUS

0 tai 1

Tyyppi(pikaliikenne)

NON_STOP_EXPRESS_BUS

0 tai 1

Tyyppi(Virtuaalipysäkki)

VIRTUAL_STOP

0 tai 1

Varusteet

EQUIPMENTS

Lisätietoja pysäkin varusteista: Aikataulu, Katos, Mainoskatos, Penkki, Pyöräteline, Sähköinen aikataulunäyttö, Valaistus

Liityntäpysäköinnin lisätiedot

REACHABILITY

Liityntäpysäköintipaikkojen määrä ja lisätiedot

Esteettömyys liikuntarajoitteiselle

SPECIAL_NEEDS

Esteettömyystiedot

Muokattu viimeksi

MODIFIED_TIMESTAMP

Tiedon muokkaushetki

Ensimmäinen voimassaolopäivä

VALID_FROM

Pysäkin ensimmäinen voimassaolopäivä

Viimeinen voimassaolopäivä

VALID_TO

Pysäkin viimeinen voimassaolopäivä

Tietojen ylläpitäjä

ADMINISTRATOR_CODE

Ylläpitävä viranomainen: Kunta, ELY-keskus, Helsingin seudun liikenne tai Ei tiedossa

Kuntanumero

MUNICIPALITY_CODE

Kuntanumero

Kunta

MUNICIPALITY_NAME

Kunnan nimi

Lisätiedot

COMMENTS

Julkiset kommentit

Palauteosoite

CONTACT_EMAILS

Yhteystiedot vihje-/muutostietojen toimittamiseksi

Livi-tunnus

LIVI_ID

Liikenneviraston yksilöivä tunniste

Väylätyyppi

ROAD_TYPE

Väylätyyppi pysäkin tiegeometrialla: - 1 maantie, 2 - katu, 3 - yksityistie, 99 - ei tiedossa.

Terminaalipysäkki

TERMINAL_STOP

Kunnan tai kaupungin merkittävä keskusasema esimerkiksi matkakeskukset, terminaalit, linja-autoasemat, jotka sisältävät matkustajan kannalta merkittäviä laituripysäkkejä.

Laiturinumero

PLATFORM_CODE          

Laiturinumero pysäkille

Vyöhyketieto 

ZONE_ID

Pysäkin vyöhyketieto, voi sisältää numeroita ja kirjaimia

Terminaaliin sidotulle pysäkille terminaali-id 

PARENT_STATION 

Terminaalipysäkin valtakunnallinen id

Sivu päivitetty 12.06.2019