Avoin data

 

Avoimen datan periaate

Väyläviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön. Esimerkiksi uusien tietojärjestlemien hankinnassa avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta.

Paikkatietoaineistot

kuvaus kuvaus

Tieverkon aineistot

lorem lorem

Rataverkon aineistot

rata rata

Avoin data

Väyläviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön. Esimerkiksi uusien tietojärjestlemien hankinnassa avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta.

Avoimen datan periaate

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  • ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  • Ilman maksuja
  • itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylä varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.

Väylävirasto jakelee avointa dataa useiden eri palveluiden kautta. Aineistot on jaettu eri palveluihin aineiston sisällön ja teknisten ominaisuuksien mukaan. Eräät aineistomme ovat saatavissa useista eri palveluista.

Liikenneverkko ja ympäristö

  

Väyläviraston katselu- ja latauspalvelun sekä aineistopalvelun kautta on saatavilla tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon liittyviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina.

 

 

 

Liikenne- ja olosuhdetiedot

 

 

Väylävirasto vastaa tien- ja radanpitäjänä liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun järjestämisestä  hallinoimallaan liikenneverkolla. Palvelut tuottaa Traffic Management Finland Oy,  joka jakelee tietoa Digitraffic -palvelun kautta.

 

 

Sivu päivitetty 06.02.2019