Ratapiirustusarkisto

Ratapiirustusarkistossa sijaitsevat muun muassa rata- ja geopiirustukset, ratojen sähkö- ja turvalaitepiirustukset, ratasiltapiirustukset sekä Liikenneviraston ratakiinteistöjen arkkitehtipiirustukset. Ratapiirustusarkiston palveluita ovat piirustusnumeroiden antaminen, piirustusten arkistointi, digitointi ja toimitus asiakkaille sekä tietopalvelu. Palvelun tuottamisesta vastaa VR Track Oy.

Ratapiirustusarkiston yhteystiedot

Tietopalvelupyynnöt: ratapiirustusarkisto@vr.fi

Arkiston vastaava hoitaja: Petri Sirén 040 8622 416

Geo-piirustukset, silta- ja rakennepiirustukset sekä vesitiepiirustusarkisto: Päivi Liukkonen 040 8620 283

Rata- ja raidetekniset piirustukset sekä Väylän rakennusten arkkitehti- ja LVIA –piirustukset sekä vesitiepiirustusarkisto: Ritva Kajama 040 8620 316

Sähkö- ja turvalaitepiirustukset sekä Väylän rakennusten sähkö- ja telepiirustukset: Tarja Salin 040 866 4753

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@vr.fi

 

Palvelun tuottamisesta Väylässä vastaavat:

Yksikön päällikkö Anne Ojala, puh. 029 534 3075, anne.ojala@vayla.fi
Tietopalveluasiantuntija Heli Paasi, puh. 029 534 3072, heli.paasi@vayla.fi

Uutinen: Liikenneviraston ratapiirustusarkisto muuttaa Pasilaan - katkoksia arkiston palveluissa tammikuussa (19.11.2018)

Sivu päivitetty 17.01.2019