Mitä eroa on haussa ajankohdan ja tuotteen perusteella?
Tuotehaku palauttaa vain karttakorjauksia. Tuotehaussa tiedonannot suodatetaan niin, että vain haun kannalta relevantti sisältö näytetään.
Miten hakutulos eroaa lehdestä?

Haussa ajankohdan ja alueen mukaan voidaan hakea tiedonantoja eri kriteerein, myös lehden numeron perusteella. Hakutuloksen sisältö on silloin sama kun vastaavasssa lehdessä, mutta järjestys on eri. Haussa tiedonannot näytetään aina julkaisuajankohdan mukaan, uusin ylimpänä. Lehdessä karttakorjaukset näytetään ryhmiteltynä alueittain, ja muut tiedotteet oman otsikkonsa alla.

HUOM! 10.4.2016 - 31.12.2016 julkaistut tiedonannot eroavat ulkoasultaan lehdesä ja hakupalvelussa. Näiden tiedonantojen osalta lehti on virallinen lähde.

Mistä haen jatkossa karttakohtaiset korjausluettelot?
Mikäli tarvitset koko kartan elinkaaren tiedonannot, karttakohtaisia luetteloita kannattaa hakea vanhasta "Karttakohtainen päivityspalvelu"- sivun alta. Sivulla löytyy vanhempienkin karttojen koko korjaushistoria. Tältä sivulta voidaan myös linkittää hakupalveluun sitä mukaa kun karttojen koko korjaushistoria löytyy. Mikäli tarvitset vain 10.4.2016 jälkeen julkaistuja karttarkorjauksia, voit hakea ne myös hakuportaalista. Hakuportaali suodattaa pois sisällöt, jotka eivät kuulu haettuun karttaan. HUOM! Kartta, jonka koko tuotehistoria löytyy hausta tunnistetaan siitä, että siihen on painettu QR- koodi.
reaktionapit
Sivu päivitetty 13.12.2016