ENC palvelu

ENC-aineistojen jakelu

Liikennevirasto ei itse jaa tai myy tuottamiaan ENC-aineistoja vaan jakelu tapahtuu keskitetyn jakelupalvelun ja jälleenmyyjäverkoston kautta.

ENC-aineistojen jakelu on suojattu

RENC-keskukset (Regional ENC Coordinating Centre), joita tällä hetkellä on kolme (Norjassa, Isossa Britanniassa ja Australiassa) jakavat ENC-aineistot asiakkaille suojattuna. Suojaus tapahtuu noudattaen IHO:n standardia S-63 (IHO Data Protection Scheme).

Suojauksen tarkoituksena on paitsi suojata kartat laittomalta kopioinnilta ja muulta piratismilta myös turvata asiakkaalle varmuus siitä, että käytössä oleva kartta-aineisto pysyy varmasti ajan tasalla.

Ollessaan virallisen ja suojatun jakelun piirissä kartan käyttäjä voi olla varma siitä, että karttamateriaali on todella sitä mitä luvataan ja se tulee alkuperäiseltä tuottajalta. Kyetäkseen käyttämään suojattua jakelupalvelua on merenkulkijan käytössä olevan laitteiston tuettava IHO S-63 mukaista suojausta. Oheisessa kuvassa on kuvattu suojatun jakelun toimintaperiaate Primarin tapauksessa (palveluissa on eroja eri RENCien välillä).

Vaiheiden selitykset:

1. Navigointisovelluksen valmistaja (Original Equipment Manufacturer, OEM) päättää ryhtyä tukemaan IHO S-63-suojausta. OEM ilmoittautuu suojauksen ylläpitäjälle (IHO) ja saa omalle laitteistolleen valmistajakohtaisen tunnusnumeron (manufacturer id). 

2. OEM antaa jokaiselle valmistamalleen laitteelle oman yksilöllisen tunnisteensa (hardware id). 

3. Loppukäyttäjä päättää ryhtyä jakelupalvelun (RENC) asiakkaaksi. Hän ottaa yhteyttä kartta-aineistojen jälleenmyyjään, joka ilmoittaa loppukäyttäjän laitteen tunnisteen ja OEM-tunnisteen yhdessä muodostaman käyttäjätunnuksen (user permit) RENC-keskukselle. Samalla voidaan ilmoittaa mitä karttoja loppukäyttäjä tarvitsee. 

4. RENC luo loppukäyttäjälle asiakkuuden ja lähettää tälle käyttöoikeudet valittuihin karttasoluihin (cell permit). Käyttöoikeus on voimassa vuoden ja se sisältää viikoittaiset päivitykset karttoihin. Samalla loppukäyttäjälle toimitetaan kaikki jakelupalvelussa olevat kartta-aineistot sisältävä CD-ROM. 

5. Loppukäyttäjä lataa käyttöoikeudet, permitit, navigointisovellukseensa. Tämän jälkeen hän voi hakea tarvitsemansa kartat CD-ROM-levyltä. Laitteisto ottaa levyltä käyttöön vain ne kartat, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. 

6. Kun loppukäyttäjä tarvitsee lisää karttoja, hän ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, joka välittää tilauksen RENCille, joka puolestaan luo käyttäjälle lisää käyttöoikeuksia (permitit). Saatuaan uudet käyttöoikeudet loppukäyttäjä lataa jälleen CD-ROMilta tarvitsemansa kartat.

RENC jakaa kahdenlaisia CD-ROMeja:

- Muutaman kerran vuodessa ilmestyvä ns. Base CD (perus CD), joka sisältää kaiken palvelun piirissä olevan karttamateriaalin.
- Joka viikko ilmestyvä ns. Update CD (päivitys CD), joka sisältää kaiken edellisen Base CD:n jälkeen tulleen karttamateriaalin. Update CD on kumulatiivinen, joten jos yksi Update CD (esim. julkaistu viikolla 21) jää syystä tai toisesta lataamatta järjestelmään niin mikä tahansa ennen seuraavaa Base CD-levyä julkaistava Update CD (vaikkapa viikon 25 levy) sisältää samat tiedot kuin viikon 21 levy sekä kaiken viikkojen 21 ja 25 välillä ilmestyneen materiaalin.

Kartta-aineistojen käyttöoikeudet (permitit) voidaan toimittaa käyttäjälle esimerkiksi sähköpostilla, tämä mahdollistaa uusien karttojen käyttöönoton vaikka CD-levyn saaminen alukselle ei olisikaan välittömästi mahdollista. Saatuaan käyttöoikeudet loppukäyttäjä lataa viimeisimmältä Base CD:lta ja uusimmalta Update CD:lta tarvitsemansa kartat.

Sivu päivitetty 21.04.2017