N2000-korkeusjärjestelmä / Usein kysytyt kysymykset

Mitä N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen käytännössä tarkoittaa?

N2000-korkeusjärjestelmässä syvyys- ja väylätiedot maankuoreen sidotussa korkeusjärjestelmässä aiempien keskiveteen ja NN-järjestelmään sidottujen järjestelmien sijaan.

Käytännön tasolla N2000-järjestelmässä vedenkorkeuslukemat ovat jatkossa suurempia eli niin sanottua plus-vettä on aiempaa enemmän. Vesillä liikkujan tulee jatkossa huomioida entistä tarkemmin Ilmatieteen laitoksen antamat reaaliaikaiset havainnot ja ennustettu vedenkorkeus rannikkoasemilla.

Miksi uuteen korkeusjärjestelmään siirrytään? Mitä hyötyä muutoksesta on?

Taustalla on sekä säädöspohjaan että käytännön toimintaan liittyviä uudistustarpeita. Julkishallinnon suositus 163 määrittelee N2000-korkeusjärjestelmän Suomen valtakunnalliseksi korkeusjärjestelmäksi. Myös Itämeren maiden merikartoitusviranomaiset ovat sopineet siirtymisestä tähän yhteiseen korkeusjärjestelmään.

Järjestelmä on yhteensopiva eurooppalaisen korkeusjärjestelmän kanssa ja yhteinen korkeusjärjestelmä helpottaa tietojen yhteiskäyttöä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Muutos yhtenäistää ja selkeyttää tilannetta merikartoilla ja väylillä sekä huomioi maan kohoamisen vaikutuksen. Uudistuksen myötä merenkulun turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus paranee.

Sivu päivitetty 21.12.2017